Examen på gruppbefälsutbildningen

För tredje året i rad så har regementet genomfört gemensam gruppbefälsutbildning och i fredags tog 33 elever examen efter sju veckors intensiv utbildning.
– Tack för allt ert stöd till soldaterna och tack för att vi fått ”låna” dem av er avslutade förvaltare Fredrik Andersson sitt anförande till de anhöriga som närvarade vid examen.

Uppställning på examensdagen Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Elev i rollen som trupputbildare för GMU-rekryter. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Orderträning, elever under muntlig stridsövning. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Lärare från FMIF under utbildning till testledare FMFysS tilläggskrav Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Fysisk träning är ett naturligt inslag i utbildningen som elevledda övningar. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Många anhöriga och kollegor tog chansen att gratulera sina elever vid examen.
Många anhöriga och kollegor tog chansen att gratulera sina elever vid examen. Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

I fredags, den 26 september, var det examen för gruppbefälssutbildningen som genomförts på regementet. Utbildningen har gått under namnet Gruppchefsskola 1.
– Till examen har vi bjudit in elevernas anhöriga och det är fantastiskt roligt att se så många av elevernas släkt, vänner och respektive vid examen, de är en viktig, kanske den viktigaste komponenten för en väl fungerande yrkesman, säger Fredrik Andersson som varit ansvarig för kursen som genomförts på Kåkinds kompani.

– Skaraborgs regemente har nu efter tre år skapat en bra metod som visat sig framgångsrik för utvecklingen av gruppbefälen, fortsätter Fredrik. Resultatet från förra årets utbildning har vi sett åtskilliga exempel på under året bland annat har gruppbefäl svarat för delar av utbildningen av de soldater som är och som snart skall bli insatta i FN-insatsen i Mali, de har utbildat personalen ingående i Afghanistaninsatsen FS 28 och de har arbetat sida vid sida med sina taktiska- och specialistofficerskollegor på regementets skolkompani Kåkinds med att utbilda rekryter under GMU

Utbildningen har genomförts med specialistofficerare och gruppbefäl som mentorer och förvaltare Andersson som ansvarig kurschef: 
– Vi har genomfört utbildningen i enlighet med de centralt styrda grundkurserna som är pedagogik för gruppbefäl, ledarskap för gruppbefäl samt fysisk prestationsförmåga för gruppbefäl. Målsättningen har varit att ge eleverna förutsättningar och kunskap att leda grupp, biträda vid samt leda utbildning i grupps storlek. Vi har tagit alla tillfällen i akt till att utveckla eleverna i trupputbildning och de har samtliga fått verka som övningsledare i fysisk träning, exercis, vapentjänst men även i rollen som föredragshållare. Eleverna har även fått vara övningsledare för rekryter som just nu genomför grundläggande militär utbildning. – Vår metod att knyta en mentor till en grupp av elever har gjort att det har funnits en stark koppling mellan lärare och elever.

– Vi har alla ett ansvar att hjälpa kollegor att utvecklas. Den här metoden gör det enklare att lyckas menar Fredrik.

Med sina nya kunskaper, färdigheter och förståelse för vikten av föregångsmannaskap och personligt ansvar för fortsatt vidareutbildning välkomnade Skaraborgs regementes regementsförvaltare Johan Lindgren de nyutexaminerade gruppbefälen tillbaka till sina kompanier och enheter.

Men för en del elever väntar endast en kort paus innan de är åter på Kåkinds kompani för att genomföra gruppchefsskola 2, en kurs som syftar till utökat ansvar för kategorin sergeanter och gruppchefer där de bland annat kommer utbildas till skjutledare skjutbana och skjutinstruktörs AK 5.