Gruppbefäl har fått testledarutbildning

– Ni är unika! Även om vi på Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet (FMIF) har utbildat soldater till testledare tidigare så är ni den första kursen som enbart riktas till gruppbefäl, säger major Monica Olsson från FMIF.
Under två intensiva dagar ansvarade Monica och kapten Pontus Olander för utbildning av eleverna vid Skaraborgs regementes gruppbefälsutbildning.

Chutchai Noijaidee kontrollerar utförandet av rygghäng Foto: Robin Bäckström/Försvarsmakten
David Eriksson och Rickard Holm granskar utförandet av armböj Foto: Robin Bäckström/Försvarsmakten
Björn Cairns på väg in i mål vid fälttest Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Skaraborgs regementes nya testledare Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Beeptest Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten

I Försvarsmakten är den fysiska statusen viktig och alla medarbetare, både civila och officerare, testas för att hålla en grundnivå. För de som har befattningar i krigsförbanden finns tilläggskrav. Inom markstrid är tilläggskraven enligt Försvarsmaktens fysiska standard (FM FysS) fälttest 2000m, löpning 3000 meter, multitest samt beeptest. Nu har ett 30-tal elever på regementets gruppbefälsutbildning fått den formella behörigheten att genomföra test för dessa tilläggskrav.

– I all testverksamhet är provens reliabilitet, validitet och standardisering ytterst viktig säger Monica. Testledarutbildningen syftar ytterst till att säkerställa standardiseringen inom Försvarsmakten, ett ansvar som vilar på FMIF.

FMIF är den enhet i Försvarsmakten som ansvarar för idrott och friskvårdsfrågor. De arbetar med utveckling av fysisk träning, fysisk prestationsförmåga och fysiska krav samt har ämnesansvaret genom det militära utbildningssystemet för fysiskt stridsvärde.  Det är också de som sköter all utbildning till testledare i FMFysS.

– Eleverna har verkligen varit ytterst engagerade och professionella säger Pontus. Vi från FMIF är mycket glada av att få komma ut till förbandets verklighet och träffa dem som lever i och utför det som vi beslutar och inriktar för.

I gruppbefälsutbildningens kursplan finns en delkurs i fysiskt stridsvärde (fastställd av FMIF) så mycket av den teoretiska delens innehåll under testledarutbildningen är redan bekant för eleverna.

– Jag tycker att vi fått en mycket bra grund innan och testledarutbildningen ger oss ytterligare kött på benen, säger korpral Viktor Mattsson som är elev vid gruppbefälsutbildningen, på regementet kallad Gruppchefsskola 1.

Förvaltare Fredrik Andersson är kurschef för Gruppchefsskola 1 och det är på hans initiativ som kursen genomförs.
– Jag har länge sett behovet av att ha testledare bland främsta linjens chefer, hela vägen ner på gruppnivå säger Fredrik. Redan 2010 i samband med NBG 11 utbildades soldater vid P 4 som testledare tilläggskrav FM FysS.
Genom att regementet nu erhåller mer än 30 nya testledare kommer friskvårdsarbetet och testverksamheten på hela förbandet att både underlättas och förbättras.

– En intressant detalj är att under FMIF:s utbildning är en av instruktörerna vid Gruppchefsskola 1, en specialistofficer, själv elev på kursen medan en annan instruktör, ett gruppbefäl och utbildad testledare sedan 2011, är biträde till Monica och Pontus. Jag tycker det visar att vi på regementet kommit en lång väg i utvecklingen av vårt fler-befälssystem inom Försvarsmakten avslutar Fredrik.

Redan om ett par veckor kommer flera av testledarna att nyttjas vid regementets regelbundet återkommande testdagar för samtliga personalkategorier.