”Vi tummar inte på flygsäkerheten”

Efter Aftonbladets artikel om att Försvarsmaktens helikopter inte medgavs delta i släckningsarbetet när de passerade området utanför Sala, kommenterar nu chefen för Helikopterbataljonen, överste Ulf Landgren händelsen.

Överste Ulf Landgren, chef för helikopterbataljonen.
Överste Ulf Landgren, chef för helikopterbataljonen. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Besättningen var på väg hem till Luleå efter att ha bekämpat en brand i Rimforsa i Östergötland under dagen, när de upptäckte branden i Västmanland. Besättningen hade börjat arbeta kl 04:00 på torsdagsmorgonen 31 juli och var uppe i 13,5 timmars arbetstid. På eget initiativ landade de för att informera brandmännen om brandens omfattning och att de borde begära helikopterstöd.

- Flygtiden var då slut både för besättningen, som bara får jobba 14 timmar i sträck, och för helikoptern som skulle in på service. Därför flög man hem. Samtidigt startades en larmkedja så att tekniker kom in under natten och servade helikoptern, och så att en ny besättning fanns på plats och kunde starta redan 04:30 den 1 augusti. Parallellt förbereddes ytterligare helikoptrar och besättningar för att kunna stödja räddningsledaren. Tack vare initiativet från besättningen kom räddningsarbetet med helikoptrar igång betydligt snabbare än vad det hade gjort annars, säger Ulf Landgren.

Reglerna säger att personalen inte får arbeta mer än 14 timmar i sträck och helikoptrarna måste in på service enligt bestämda tidsintervaller.

- Att brandbekämpa med helikopter i rök är en krävande uppgift. Reglerna om arbets- och flygtid finns till på grund av att vi måste kunna garantera flygsäkerheten. Den tummar vi aldrig på, säger Ulf Landgren.