Trängregementet stödjer räddningsarbetet i Sala

Med åtta kubik diesel och fyra kubik bensin åkte en officer och tre soldater från Trängregementet i förra veckan till Västmanland för att hjälpa till att släcka branden. Drygt en vecka senare ansvarar vi för hela drivmedelskedjan från depå till brukare.

Branden i Sala
Branden i Sala
Foto: Johan Lätth/Försvarsmakten
Branden i Sala
Foto: Johan Lätth/Försvarsmakten
Branden i Sala
Foto: Johan Lätth/Försvarsmakten
Branden i Sala
Foto: Johan Lätth/Försvarsmakten
Branden i Sala
Foto: Johan Lätth/Försvarsmakten

Det var i början av månaden som skogsbranden i Sala startade. Fem dagar efter att branden brutit ut var Trängregementet på plats. Tanken är att Trängregementet ska förse räddningstjänsten och andra enheter som hjälper till i räddningsinsatsen med drivmedel.

Tillsammans med räddningstjänsten arbetar Försvarsmakten och frivilliga resurser för att begränsa branden. Det är räddningstjänsten som leder verksamheten och begär stöd från Försvarsmakten enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Välbehövd hjälp

Vid sextiden på tisdagskvällen den femte augusti lämnade en officer och tre soldater ur elfte logistikkompaniet Trängregementet i två lastbilar med fordonsburen tankutrustning, med uppgift att underställas den militäre insatschefen. Strax innan klockan tio på kvällen anlände de till Ramnäs. Omedelbart tilldelades uppgiften att ersätta och tanka framför allt delar tillhörande räddningstjänsten som är grupperad i området.

Efter vila en bit in på förmiddagen dagen efter hade våra enheter rörlig beredskap i området. En av våra rörliga enheter tankade räddningstjänstens fordon som samlats i Norberg under morgonen då vattenbombningar skedde i området. Den andra enheten ersatte drivmedel till drivmedelsbandvagnar som tog sig fram till fordon som behövde tankas längre in i området.

Trängregementet understödde även Ledningsregementet som hade en fast tankplats upprättad i Ramnäs.

I slutet av veckan inkom en order om att Trängregementet från och med fredag morgon skulle överta K 3:s uppgift att hämta drivmedel från en bakre hänvisning. Övertagandet av K 3:s uppgift gällde både personal och materiel.

Ganska snart inkom ytterligare behov. Det fanns en önskan att Trängregementet skulle överta Ledningsregementets uppgift att bemanna den fasta tankplatsen och Livgardets uppgift att kunna distribuera både dricksvatten och släckvatten i området. För denna uppgift inkallades en styrka ur logistikkompaniet för att färdigställa fordonen så de kunde åka under morgonen dagen efter. Även Försvarsmaktens logistik- och motorskola bidrog till förberedelserna då de avvarade sina tre 10 kubikmeter vattentankar. För uppgiften förbereddes ytterligare tre fordonsburna tankutrustningar som skulle utgöra den fasta tankplatsen och de tre vattenflaken från Försvarsmaktens logistik- och motorskola. Då personalmängden ökade i området så lastades även en container med förläggningsutrustning till vår styrka i Ramnäs.

I dagsläget befinner sig tolv personer från Trängregementet som stöd i området kring Ramnäs. Som flest har vi haft femton personer i tjänst för att lösa uppgifter vi tilldelats.

- Vi har efterhand anpassat vilken materiel vi har på plats och även personalmängden. Rutiner börjar sätta sig vilket var en utmaning att koordinera från början. Det är viktigt att vi har uthållighet så vi klarar av att lösa uppgifterna under en längre tid, säger löjtnant Kristina Lundström, stridsledare första logistikbataljonen, Trängregementet.

Utöver de styrkor som finns på plats har även en reducerad besättning till en sjukvårdsinredd pansarterrängbil 203 inkallats.

Trängregementet har även understött R3 (räddning, röjning, reparation) från F 21 med bland annat tankning och elmekaniker.

Bidrag från Militärregion Väst som stödjer i släckningsarbetet är numer helt hämtat ur förbandet Trängregementet i Skövde. Personalen byts ut med jämna mellanrum då det framställda behovet av våra resurser sträcker sig månaden ut.

De soldater och officerare från Trängregementet som medverkar i Västmanland tillhör huvudsakligen den personal som utbildas för att åka till Mali eller som kommer att ingå i beredskapsförbandet Nordic Battlegroup 2015 (NBG15) där Sverige är huvudansvarig.