Trängregementet tar ett betydande steg mot stora besparingar

Inviger ny förvaringsplats

Med bubbel, snittar och blågula band kunde Trängregementet idag visa upp sin nya förvaringsplats. En 10 000 kvadratmeter ny uppställningsplats under tak.
- Det är något ni kan vara stolta över, sa konteramiralen Tomas Engevall, som besökte regementet i samband med invigningen och var också den som fick klippa det blågula bandet.

Försvarslogistikchefen konteramiral Thomas Engevall gör materiellkontroll på Trängregementet.
Under materielkontrollen besökte konteramiralen Thomas Engevall olika platser ute i verksamheten. Här är han i verkstaden. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Försvarslogistikchefen konteramiral Thomas Engevall gör materiellkontroll på Trängregementet.
Soldat Pontus Nordin och ställföreträdande gruppchef transport, Robert Gustavsson fick assistera konteramiralen när han också ville prova nollning av teknisk underhållsåtgärd. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Försvarslogistikchefen konteramiral Thomas Engevall gör materiellkontroll på Trängregementet.
Fordonskontroll Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Försvarslogistikchefen konteramiral Thomas Engevall gör materiellkontroll på Trängregementet.
Med chefen Trängregementet, Lennart Thomsen och konteramiralen Thomas Engevall i bilen. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Försvarslogistikchefen konteramiral Thomas Engevall gör materiellkontroll på Trängregementet.
Kapten Mona Bäck visar och berättar för konteramiralen om fordonen som Movcon använder sig av. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

Trängregementet har en stor fordonspark med många stora och tunga fordon. Dessa fordon har under en lång tid förvarats under bar himmel, vilket lett till onödigt slitage.

Kampen om bättre förvaring för materiel har varit lång. I april 2010 skickade regementet in en behovsanalys till Högkvarteret. Drygt tre år senare kunde byggandet av de nya hallarna påbörjas.

På uppställningsplatsen, som är kameraövervakad, finns nu fem tak med plats för totalt 104 lastbilar med släp. En förvaringsplats som kan bevara materielen bättre och som på sikt kommer att leda till ekonomiska besparingar genom minskat behov av materialunderhåll.
- Våra förutsättningar att ta hand om våra fordon kommer betyda att vi årligen besparar miljonbelopp, säger Lennart Thomsen, chef för Trängregementet.

Finbesök dagen till ära

Invigningen var the grand finale på dagen, som inleddes med ett besök av Försvarsmaktens logistikchef, konteramiralen Thomas Engevall. Försvarslogistikchefen genomför årligen ett antal förbandsbesök i syfte att kontrollera att Försvarsmaktens inventeringsrutiner följs, följa upp förbandets materielstatus, kontrollera register- och förrådshållning och klarlägga förbandets syn på Försvarsmaktens materielförsörjning och diskutera aktuella materielfrågor. Det är tredje materielkontrollen som görs i år och enligt Thomas Engevall, ligger Trängregementet i topp vad gäller redovisning av materiel.
- Trängregementet är ett föregångsförband för resten av Försvarsmakten. Det finns en förväntan att ni ska vara bäst också, säger Thomas Engevall.

Strax innan lunch fick försvarslogistikchefen en stund med soldater, elever och officerare som gavs möjligheten att ställa aktuella materielfrågor. Bristen på materiel var ett ämne som diskuterades, likaså passformen för uniformen och det faktum att inga tjejer använder de underkläder som de tilldelas på grund av att de är så felkonstruerade, något som gjorde konteramiralen upprörd.
- Det måste vi göra något åt, det är pinsamt att det inte är fixat än, säger Thomas Engevall.

Efter lunchen blev det en tur på stan tillsammans med Movcon och ett besök på Motor- och logistikskolan där vältriggen presenterades. Därefter var det dags att köra igenom de blågula banden som kännetecknade invigningen av de nya uppställningshallarna.
- Det är jättekul att få se och extra roligt att få vara med på invigningen. Skärmtaken och invigningen blir som en positiv kontrast mot materielkontrollen och de problem vi har med materiel. Den här uppställningsplatsen är något ni kan vara stolta över. Det finns inget så välbyggt någon annanstans i Försvarsmakten. Det är modernt, välordnat och funktionellt och underlättar för soldaterna att vårda sin materiel och det är viktigt. Vi måste bli minst lika bra på att ta hand om materielen som med personalen. Det kostar för mycket att inte ha bra förvaringsutrymmen, säger Thomas Engevall.