Fortsatt soldatutbildning – tiden efter GMU

Vägen mot soldatyrket är inte spikrak, den kantas av flertalet gemensamma och individuellt anpassade utbildningar som alla leder till slutmålet, en kompetent och eftertraktad individ med anställning i Försvarsmakten.

Taktiskt omhändertagande av skadad. Foto: Joakim Fredriksson/Försvarsmakten
Vägen mot soldatyrket är sällan spikrak. Foto: Joakim Fredriksson/Försvarsmakten
Philip Ramse vid överlevnadsutbildning under Aldrig ge upp. Foto: Joakim Fredriksson/Försvarsmakten
Grupp i strid. Foto: Joakim Fredriksson/Försvarsmakten

Den fortsatta soldatutbildning, FSU, är en av de gemensamma delarna på resan till att bli soldat. Den är en påbyggnadsutbildning på den grundläggande militär utbildningen, GMU, och syftar till att ge enskild individ en stabil grund att stå på i sitt fortsatta engagemang inom Försvarsmakten. Den fortsatta soldatutbildningen är även en del av den befattningsutbildning som senare ger individerna den rätta utbildningen mot sin befattning. 2014 års FSU vid Artilleriregementet, A 9, genomförs med huvuddelen provanställda- och mindre del redan kontrakterade soldater. Utbildningen genomförs under totalt fyra veckor och är uppdelad i två perioder där första periodens fokus ligger på grundläggande kunskaper och andra delen fördjupning på redan inlärd kunskap.

Två perioder

Under den första perioden ges soldaterna grundläggande kunskaper i sambandstjänst där de lär sig det fonetiska alfabetet och enklare signaleringar, karttjänst med målsättning att kunna ta ut koordinater och orientera efter 50 000-dels karta, släckning av brand med brandsläckare samt vad man ska tänka på om en person fattar eld. Utöver det så ska soldaterna även skjuta in sina reservriktmedel på eget vapen.  

I andra perioden får soldaten fördjupade kunskaper inom stridstekniker och sjukvårdtjänst. Stridsutbildningen kommer att gå från enskild soldat och stridsparsstrid till gruppstrid med fokus på stridsförflyttningsätt, order och kommandon och användandet av handgranater.
I utbildningen ingår det även att kunna ta hand om sig själv och kamrater som eventuellt blivit skadade, denna utbildning kallas taktiskt omhändertagande av skadad.

Soldat Philip Ramse från Danderyd har genomfört GMU på A 9 under 2014 och har valt att satsa på en framtid i Försvarsmakten, han tjänstgör nu som soldat på 911:e pjäskompaniet och är en av deltagarna på den fortsatta soldatutbildningen.

Varför har du valt att ta anställning vid A9?
— Det fanns egentligen inte så mycket att välja på, men jag tycker att det är lite coolare att vara i Boden än på annan militärort. Tänk bara på militärhistoriken som existerar här.

Hur har utbildningen på FSU varit hittills?
— Den har varit bra, vi har haft arbetsplatsintroduktion vilket kanske inte är så kul men viktigt. Vi har haft karttjänst där vi lärt oss använda kompass och ta ut koordinater. Jag tycker att upplägget med utbildningarna verkar bra.

Ser du fram emot den andra delen av FSU?
—Ja, det ska bli sjukt kul med strids- och sjukvårdsutbildning. Jag gillar mer praktisk utbildning än teori och under GMU tyckte jag striden var det roligaste tillsammans med övningen aldrig ge upp.

Hur var det att påbörja FSU direkt efter avslutad GMU?
— Inledningsvis kändes det lite surt att bara få ledigt över midsommarhelgen men nu när jag är här känns det bara bra och kul. Det blev tyvärr lite hastiga beslut som var tvungna att fattas då jag fick säga upp mig från min anställning på hemorten för att kunna ta anställning i Försvarsmakten, ett svårt val men jag ångrar inte att jag är här nu.

Vad förväntar du dig av FSU och den fortsatta anställningen i Försvarsmakten?
— Egentligen har jag inte så många förväntningar mer än att få en djupare insikt och förståelse för Försvarsmakten – en helhetsbild. Jag kan tänka mig en karriär inom organisationen, på sikt känns det dock som att jag i så fall vill jobba närmre hemorten. Men just nu ser jag fram emot att få fortsätta min utbildning mot soldat och framförallt fordonsutbildningen som kommer, jag gillar att skruva på fordon men framförallt gillar jag att köra dom.