EUFOR och bosniska försvaret röjer upp

Bosnien efter översvämningarna

Som ett led i EUFORs arbete med att stödja uppbyggnaden av den bosniska försvarsmakten, skulle de egentligen ha övat stabiliserande operationer tillsammans. Men de kraftiga översvämningarna i Bosnien ändrade förutsättningarna. Nu arbetar istället bosniska, slovenska, österrikiska och brittiska soldater tillsammans med att röja, reparera och sanera efter naturkatastrofen.

Major Tom Alfredsson framför en bro. Under bron arbetar bosniska och brittiska soldater med att bärga en vattenledning.
Major Tom Alfredsson samlar in erfarenheter från arbetet. Foto: Tom Alfredsson/Försvarsmakten
Brittiska och bosniska soldater med en vattenledning.
Brittiska och bosniska soldater hjälps åt att bärga vattenledningar från flodbädden. Foto: Tom Alfredsson/Försvarsmakten
Jordskred som förstört delar av vägbanan. Vägskylt i förgrunden.
Effekt av jordskred söder om Lopare, nära de gamla frontlinjerna och minfälten. Foto: Tom Alfredsson/Försvarsmakten

Den svenska majoren Tom Alfredsson är på plats vid byn Lopare, cirka 15 kilometer nordöst om Tuzla:

− Jag skulle egentligen samlat erfarenheter under den planerade utbildningen men nu är det istället erfarenheterna från räddningsarbetet som behöver tillvaratas. Erfarenheter som kan vara väl värda att ha i framtiden även för andra typer av operationer som EUFOR kan behöva genomföra i Bosnien och Herzegovina.

Vattnet är nu tillbaka i flodbädden på normala nivåer och tillsammans sliter de brittiska och bosniska soldaterna för att frigöra de vattenledningar som slitits loss av vattenmassorna och spolats ner för floden.

Löjtnant Guy Ballentyne, plutonchef för "One Platoon, A-company, One Scotts Regiment, British Army" säger att de hoppas kunna återanvända ledningarna för att bygga upp det lokala vattenledningsnätet. Han är också glad att han har EOD-team  med sig som kan göra riskbedömningar innan arbetet påbörjas.

− Bara några kilometer bort går den gamla frontlinjen från kriget på 90-talet, ett område många svenska veteraner känner väl till, berättar major Tom Alfredsson. Minfälten finns fortfarande kvar och komplicerar arbetet med att reparera vägar och röja efter översvämningarna.

Löjtnant Benudin Barjaktarevic och hans soldater ur den bosniska femte brigaden verkar nöjda med förstärkningen från EUFOR och språkförbistringen verkar inte ha nämnvärd påverkan på arbetet.

Den svenska överstelöjtnanten Eric Baad-Heimer är just tillbaka i EUFOR:s högkvarter i Sarajevo efter att ha flugit över de drabbade områdena och är nöjd med inledningen av insatsen.

-EUFOR har på mycket kort tid lyckats omplanera från den övning vi skulle ha inlett i början av juni. Istället genomför vi nu en hjälpoperation i de drabbade områdena tillsammans med bosniska armén. Min förhoppning är att denna operation, utöver stöd till civilbefolkningen, bidrar till kapacitetsuppbyggnaden av bosniska armén, säger Eric Baad-Heimer.

Hjälpoperationen planeras fortgå till den 20 juni 2014. 

Karta