”Världens bästa arbete”

De är två helt vanliga killar. Kapten Martin Arveli är från Katrineholm och fänrik Jesper Öman kommer från Gävle. Kapten Arveli har tillhört Trängregementet sen han började i uniform 2002. Fänrik Öman började sin gröna period på Livgardet 2008 och fortsatte sin bana på Trängregementet.
Olika bakgrunder, men en sak har de gemensamt. De är båda plutonchefer på Trängregementet. Och från och med i höst kommer Martin Arveli och Jesper Öman att vara chefer för de soldater som gör sin grundläggande militära utbildning, GMU.

Fänrik Öman och Kapten Arveli kan ni träffa på garnisonsdagarna 9-10:e maj. Foto: Försvarsmakten

2002 och 2008 gjorde Martin Arveli och Jesper Öman lumpen och sedan dess har de blivit kvar i Försvarsmakten.

- Att jobba i Försvarsmakten är det bästa jag gjort, med kompetenta medarbetare och intressanta och roliga uppgifter med stor variation. I vilka andra jobb får man uppleva och se lika mycket? Jag tror jag sett det mesta av Sverige; det bästa av väst- och östkust, skidmarsch vid riksgränsen och övningar i södra Skåne. Berg och öken i norra Afghanistan samt slätter och kullar i Kosovo. Det är det bästa jobbet som finns, säger Martin Arveli.

Utvecklande arbete

Martin Arveli gick officersutbildning och helt nyligen kaptensutbildning. Under sin tid i försvaret har Martin Arveli hunnit vara allt från instruktör och plutonchef till kvartermästare i Afghanistan. En kort period på Motor- & Logistikskolan som lärare, har han också hunnit med.

Jesper  Öman har gått officersutbildning, i en något nyare tappning, och har under sin korta tid hunnit jobba både som plutonchef och instruktör.

- Det är en stor bredd i yrket. Ena dagen kan jag jobba praktiskt med att utbilda soldater i strid i anfallsmål för att dagen efter sitta med personaladministration, säger Jesper Öman.

Båda jobbar på Karlsborgs kompani, som är ett av Trängregementets utbildningskompanier. Martin Arveli är chef för utbildningsplutonen med inriktning transport. Jesper Öman är instruktör på samma utbildningspluton men ska efter sommaren bli chef för trossplutonen och det är där soldaterna som gör kommande GMU hos honom kommer att placeras.

Nytt system - nya möjligheter

Inom kort kommer planeringsarbetet för dem båda att påbörjas inför kommande GMU.

Martin Arveli kommer att ansvara för eskortplutonen och Jesper Öman för trossplutonen.

- I och med att värnplikten är borta så är det så här vi bygger upp förbandet nu. Som det är idag utbildar vi soldater till en annan pluton. Men från och med grundläggande militära utbildningen i höst kommer vi få chansen att följa soldaten från början till slutet av dennes utbildning, och vidare in i insatsorganisationen, säger Martin Arveli.

Det nya systemet, med de soldater som börjar GMU omgång 4 nu till hösten, innebär att den plutonchef som får ansvaret för dem kommer vara med dem genom hela den grundläggande militära utbildningen och fortsätta att vara deras plutonchef genom den fortsatta militära utbildningen och genom befattningsutbildningen. Både kapten Arveli och fänrik Öman ser en stor fördel med det nya sättet.

- Vi kommer att få följa dem från att de kommer in i gröna kläder till att de blir placerade i krigsförband. De blir mina soldater och det känns utvecklande för mig som chef och ger soldaterna bättre möjlighet att få uppföljning på sin utbildning, säger Jesper Öman.

Garnisonsdagar i Skövde

Helgen den 9:e och 10:e maj öppnar Försvarsmakten i Skövde upp grindarna. Då kan den som är intresserad av att gå grundläggande militära utbildningen i höst få chansen att prata med soldaterna på plats och få mer information om hur man söker till utbildningen.

- Jag skulle verkligen rekommendera att söka hit för att det är ett utmanande och intressant arbete, säger Martin Arveli.