Med gemensam grund i fokus

För tredje gången på Trängregementet har gruppbefälsutbildning genomförts enligt det nya centralt fastställda konceptet i Försvarsmakten. Det medför en minsta gemensam nämnare för samtliga gruppbefäl inom Försvarsmakten.

I slutet av kursen belönades deltagarna med diplom. Foto: Försvarsmakten
Patrull Foto: Martin Arveli/Försvarsmakten
Repellering Foto: Martin Arveli/Försvarsmakten
Simning Foto: Martin Arveli/Försvarsmakten
Vadning Foto: Martin Arveli/Försvarsmakten

Utbildningen genomfördes inom andra logistikbataljonens regi med deltagare ur både första och andra logistikbataljonerna, men man har även samverkat med första sjukvårdsförstärkningskompaniets utbildning för att dra lärdomar och skapa gemensamma beröringsytor för eleverna.

- Det är ett lyckat koncept att blanda mellan bataljonerna, det blir ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Tanken var att sjukvårdsförstärkningskompaniet också skulle ha varit med men det passade inte deras planering så de gjorde en egen utbildning tidigare i år, säger kapten Martin Arveli, kurschef för utbildningen.

Maria Åslund, ställföreträdande gruppchef på ledningsplutonen på trängregementet, var en av de 21 deltagarna som gjorde gruppbefälsutbildningen. Utbildningen riktar sig mot både ställföreträdande gruppchefer och gruppchefer.

- Vi ställföreträdande gruppchefer får här grundpelarna för att kunna bli gruppchefer. I och med den här utbildningen kan vi hoppa in som gruppchef ifall vår gruppchef skulle bli sjuk, säger Maria Åslund.

 Från teori till praktiskt övande

Utbildningen pågår i fem veckor och består av tre kurser: Fysiskt stridsvärde, ledarskap och pedagogik.

- Man har lärt sig mycket, alltifrån hur man ska leda en trupp till hur man håller utbildningspass, säger Maria Åslund.

Mot slutet av utbildningen började förberedelserna inför sista veckan där det bataljonsgemensamma soldatprovet var slutmålet innan eleverna examinerades som godkända i utbildningens tre kurser. Maria Åslund, ledde en grupp på soldatprovet.

- Upplägget på övningen är bra. Man har fått en chans att praktiskt pröva det man lärt sig speciellt vad gäller den pedagogiska biten, till exempel att hålla ordning och reda och att få folk att lyssna på en, säger hon.

Utbildningen avslutades med att deltagarna tilldelades utbildningsintyg och efteråt blev det mingel på soldatmässen med smörgåstårta och cider.

- Man har fått en bra grund att stå på, men det är skönt att det är över. Mycket av ledarskapsdelen och pedagogikdelen ser jag framemot att öva praktiskt när jag går tillbaka till min pluton, säger Maria Åslund.