Ett viktigt och värdefullt besök

Sedan nyår är han Försvarsmaktens nye logistikchef. Tre månader senare fick konteramiral Thomas Engevall chansen att besöka ett av Europas ledande logistikcenter när Trängregementet öppnade upp sina grindar.

Försvarslogistikchef, konteramiral Thomas Engevall. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

- Det var en mycket bra dag. Som försvarslogistikchef är det viktigt för mig att på plats få se och ta del av det som Trängregementet gör och också få chansen att prata på ett öppet och rakt sätt med personalen, såväl regementets ledning, krigsförbandschefer samt officerare, specialistofficerare och soldater. Jag anser att det enbart är genom en rak och öppen dialog där både sådant som är bra och sådant som är mindre bra diskuteras som i förlängningen bidrar till att driva verksamheten framåt, säger konteramiral Thomas Engevall.

Dagen inleddes med en informativ presentation om förbandet av Lennart Thomsen, chef för Trängregementet. En kort historia om Trängregementet, dess utveckling under åren och nutida insatser som Cold Response 2014, Joint Challenge 13, Omstruktureringsstyrkan 03 och 04 och Nordic Battle Group 15, var ett axplock som nämndes. Även den magnifika insatsen vid utförandet av högvakten, utbildningsinsatsen i Uganda och de många kurser vi genomför på hemmaplan nämndes också.

Lennart Thomsen berättade också om styrkorna inom förbandet, om en stark rekryteringskraft och att Trängregementet är mycket eftertraktade och används till det vi anställts för och att vi gör det bra.

Även konteramiralen Thomas Engevall fick chansen att berätta om sin bakgrund, vem han är och hans karriär fram till idag, blandat med vad han har för visioner i framtiden med tanke på hans nya jobb.

Trängregementets osminkade verksamhet

Därefter var det dags att stiga ut i den värmande vårsolen. Ett besök hos soldaterna som genomför den grundläggande militära utbildningen blev första stoppet för dagen. Här fick konteramiralen se på när soldaterna Patricia Sköld och Marcus Nilsson genomförde lastväxlarutbildning. Ett stenkast från övningen ligger Motor- och Logistikskolan, där ordergivning stod på schemat. Efter att konteramiral Thomas Engevall tagit på sig en stridsväst och blivit utsedd kompanichef för Ledningskompaniet under övningen som handlade om en strid i Varatrakten, var det dags för lunch.

 Annorlunda lunch i lyxförpackning

Lunchen serverades vid kokhuset. Här visade trossplutonen upp sin verksamhet. Konteramiralen blev försökskanin när han åt fältlunch gjord på hjortfilé med smörslungad bakpotatis och sås och en efterrätt bestående av chokladkaka med bärkompott. Det var en ”testmiddag” inför kadettbalen som plutonen fått i uppgift att laga mat till.

- Lunchen var en höjdare och det är imponerande vad som går att tillaga även i fält om man har kompetent personal och bra råvaror. Hade jag som amiral haft ett eget fartyg hade de kockar som tillagade lunchen på Trängregementet i fredags direkt fått ett erbjudande om att ta hand om ”byssan” ombord, säger Thomas Engevall.

En mastig lunch senare var det tid att bege sig tillbaka till kaserngården för en titt på första sjukvårdsförstärkningskompaniet. Kapten Jens Mårtensson visade upp en ambulans 301 och berättade om kompaniets uppgifter och utmaningar.

Avslutning på dagen

Efter mycket solljus och ”The grand tour” av Trängregementet var det dags att avsluta dagen. I ordersalen samlades förbandsledningen med sina direkt underställda chefer, vilka föredrog om sina respektive enheter. De lyfte fram det goda med det onda och förklarade den verklighet som verksamheten står inför, med stora övningar som kommer och de utmaningar som följer med dem. Konteramiralen sympatiserade med de problem som presenterades men tvekade inte på att Trängregementet kommer att klara de utmaningar som förbandet ställs inför.

- Trängregementet har inte bara potential, det finns en mycket hög förmåga redan idag. Det är bara att titta på i vilken omfattning som regementets personal och förmågor är efterfrågade i internationella insatser så förstår man det. Det ska alla på regementet vara stolta över – jag är stolt över att ha sådan kompetens och förmåga inom ”min” stridskraft. Att det inte saknas uppgifter och problem som måste lösas framgent för att förmågan ska kunna utvecklas än mer är en annan sak. Att viljan till en sådan utveckling är stark på Trängregementet blev mycket tydligt efter dagens besök. Och som vi säger på sjömansspråk: FF LK, som enligt signaltabeller Marinen betyder: Jag uttrycker min tillfredsställelse med manövern, säger konteramiral Thomas Engevall.