Trängregementet skickar sista styrkan till Afghanistan

På måndag är det precis en vecka till att 60 soldater på Trängregementet byter från grön till beige uniform, för att ingå i den sista omstruktureringsstyrkan (OMS 04) som åker till Afghanistan.
- Det känns bra, vi är väl förebedda, säger major Mattias Andersson, chef för OMS 04.

Isaf (International Security Assistance Force) har verkat i Afghanistan sedan 2001. Målet med Isaf har varit att skapa en säkerhetssituation för att underlätta för hjälporganisationer och ge staten en möjlighet att skapa en egen säkerhetsorganisation. Mandatet för Isaf löper ut vid årsskiftet 2014 – 2015.

Efterhand som Afghanistan fått fler utbildade poliser och militära förband har dessa även kunnat överta säkerhetsansvaret och ersatt Isaf förband.

I takt med att afghansk armé och polis kunnat överta ansvaret för olika provinser har behovet av Isaf förband minskat. Därmed har det skapats omstruktureringsstyrkor. Syftet med omstruktureringsstyrkorna är att ta bort spåren efter de internationella styrkor som verkat i området istället för att lämna övergivna camper.

Stor uppgift

OMS 04 har till uppgift att avveckla Camp Northern Lights och överlämna denna till afghanska armén. OMS 04 ska också avveckla och ta hem de svenska delarna inne på den stora tyska campen Marmal, som är belägen i sydöstra delen av Mazar- e-Sharif.

- Den största utmaningen är att hinna göra iordning campen innan vi lämnar över den till afghanerna. Vi kommer bland annat att ta bort AC-aggregat, afghanerna behöver ju inte det, de är vana med värmen. Det är svårt att beräkna i förväg hur lång tid arbetsuppgifterna kommer att ta, så det blir en stor utmaning, säger major Mattias Andersson, chef för OMS 04.

Men först när de kommer dit gäller det att bekanta sig med området och få en överlämning.

- Vi blir orienterade om läget i Afghanistan, det är alltid det första som sker. Sedan behöver vi ägna oss åt att lära känna området. Vi kommer också att bli insatta i våra uppgifter av våra föregångare, där de bland annat berättar hur de löste vissa uppgifter. Vi kallar det Hoto- Hand over, take over, och det tar ungefär en vecka, säger major Mattias Andersson.

Tidspress

Styrkan kommer att vara borta i sju månader. Major Mattias Andersson berättar att ingen har gjort det här tidigare under samma tidsram.

- Vi vet inte hur lång tid det tar att återställa ett bostadskryss, det vill säga, 24 stycken containrar som är ihopsatta, som vi bor i. Och det är det som blir vår utmaning att hitta en jämn arbetsbelastning så vi inte hamnar i tidsbrist i slutet, säger han.

Tror du att ni kommer att hinna få klart allt i tid?

- Ja, det kommer vi. Det finns inget annat alternativ, säger major Mattias Andersson, chef för OMS 04.

Ansvaret för OMS 04 ligger hos Trängregementet som har huvuddelen av personalen till omstruktureringsstyrkan. Men det finns också personal från FMLOG, FMTS och Ledningsregementet. OMS 04 är en del av FS 27 som sätts upp av I 19.