Mycket nytt på deltidskompaniet

713:e skyttekompaniet växer

En ökning av soldater på cirka 50 procent under ett år. Det är vad 713:e skyttekompaniet har framför sig. Detta för att kunna sätta upp två skytteplutoner och en stab- och trosspluton innan årsskiftet 2014/15.

Första GMU-pluton genomför sin första fältvecka. Flera av rekryterna kommer att placeras på 713:e kompaniet. Foto: Kalle Bendroth
Officerare och deltidssoldater under utbildning av pansarterrängbil 360. Foto: Kalle Bendroth

713:e kompaniet är ett av 71:a bataljonens tre skyttekompanier, men skiljer sig från de andra skyttekompanierna på det sättet att den främst består av deltidsanställda (GSS-T) soldater. De deltidsanställda soldaterna kommer främst in under övningar, men även som nu, för att vidareutbilda sig.

Från och med första januari 2015 står bataljonen i europeisk beredskap genom Nordic Battlegroup. 713:e kompaniet är i sig inte en del av NBG strukturen, utan fungerar som insatsreserv för att täcka eventuella vakanser vid bataljonens andra kompanier samtidigt som personalen på kompaniet tränas för nationellt försvar.

- Det händer ganska mycket just nu, säger kompanichef Philip Engström som nyss avslutat en fältvecka med årets första kull rekryter.

En stor del av de rekryter som nu går den grundläggande militära utbildningen (GMU), är tilltänkta att senare ingå i 713:e kompaniet. Flera av befälen på GMU tillhör också kompaniet som rekryterna senare kommer tillhöra. Dessutom vidareutbildas en del av den nuvarande personalen på 713:e, bland annat på nya pansarterrängbil 360.

- Vi försöker nu fokusera på olika specialisttjänster så som förare, skyttar och signalister. För dem som nu genomför GMU och som fortsätter till 713:e kompaniet, så kommer året bli ungefär som en värnplikt. Först genomgår de grundutbildningen för att sedan under cirka ett halvår, gå in i sin befattningsutbildning. Året avslutas med en stor slutövning, säger Philip Engström.

Johan är en av soldaterna som redan nu har påbörjat sin befattningsutbildning. Civilt arbetar han som hundförare på ett bevakningsföretag, men just nu är han inne och utbildas i rollen som deltidssoldat på 713:e kompaniet.

Han och resten av besättningen på pansarterrängbilen gör i ordning fordonet efter en veckas utbildning.

- Det har aldrig varit några problem för mig att vara ledig från mitt civila jobb för att vara med på övningar eller annat inom Försvarsmakten. Nu när jag hörde att man kunde få utbildning på det nya fordonet, pansarterrängbil 360, så slog jag till, säger Johan.

Som deltidssoldat vid 713:e kompaniet förväntas man delta vid de två övningar som kompaniet genomför i år.

- Övningar är två veckor var. Det vill säga att man tjänstgör minst fyra veckor under året. Men det finns även möjlighet att öka antalet tjänstgöringstillfällen, beroende på vilken position man har, säger kompanichef Philip Engström.