Trängregementet intar gammal terräng

I går startade 30 soldater ur första Sjukvårdsförstärkningskompaniet sin utbildning i sjukvårdstjänst på Högskolan i Skövde, lokaliserad på gamla T2.

Soldater ur första sjukvårdsförstärkningskompaniet Foto: Försvarsmakten

Utbildningen består av högskolekurser i 7,5 hp anatomi och 7,5 hp fysiologi och benämns i Försvarsmakten Akutsjukvård i fält (ASF del1).

Utbildningen är det första steget i ett utbildningspaket och ger soldaten en bra grund för fortsatt utbildning mot befattningen sjukvårdare.