Intensiv luftstrid kräver sekundsnabba beslut

”All units. Engage target 10400, faker. Direction 5, range 20.”
Luftstriden över sydöstra Blekinge blir allt intensivare och stridssituationen kräver sekundsnabba beslut för luftvärnets Tactical Director, kaptenen Daniel Olsson. Bakom honom i den mobila ledningscentralen, står stridsledaren, major Martin Stegmark och avvaktar stridens utveckling.

Full aktivitet inne i Tactical control center, TCC. Härifrån leds Luftvärnets strid. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Ett av de Hawk-batterier som stod grupperade och eldberedda – men under denna övning fördes striden enbart ”i det elektromagnetiska spektrat”. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Soldat Fredrik Lutrén, mitten och soldat Stefan Karlsson, till vänster, får order att förbereda hemmarschen av kapten Anders Eriksson. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

61:a luftvärnsbataljonens strid mot den avancerade motståndaren har nu pågått i några dygn och tröttheten börjar ge sig tillkänna för en del av bataljonens personal. Flygföretagen fortsätter att komma, i våg efter våg, dag som natt.

Övning Lea löper på som planerat. ”Motståndarens” avancerade stridsflyg utgörs av Jas 39 Gripen ur 171:a och 172:a flygdivisionerna från Blekinge flygflottilj, F 17 i Kallinge.

– Hittills är jag mycket nöjd med vår insats. Inte minst med tanke på att vår motståndare är synnerligen avancerad och under dagen har haft full handlingsfrihet med hur han vill agera mot våra sensorer och eldenheter, säger stridsledaren Martin Stegmark.

En ny anfallsvåg

Martin fick bara en kort paus innan nästa anfallsvåg upptäcks. Ständig störsändning från speciellt utrustade flygplan, från Special Flight Operations, gör det besvärligt för våra operatörer. Tack vare deras tränade sinnen och vår moderna utrustning kan inkräktaren ändå avslöjas.

Eldenheterna i form av robot 97, Hawk och robot 70 har delvis lyckats med sin uppgift. Under det senaste passet rapporteras nedskjutningar, elektroniskt simulerade, av hälften av de flygplan som identifierats som fientliga. Med hänsyn till förbandets nuvarande utbildningsnivå, väderförhållanden och – inte minst – att flygplanen flyger mycket avancerat och har vältränade piloter, är detta ändå godkänt.

Omladdning

Två andra nyckelpersoner kallas Tactical Director Assistents, TDA. Den ena leder sensorerna, radarsystemen, och den andra leder eldenheterna, robotsystemen.  Den förste begär nu klartecken från sensorerna inför kommande strid medan den andre beordrar omladdning av robotlavetterna. Samtidigt anropar Daniel Olsson enheterna:

”All units. Detta är Yankee Alfa. Lägessammanfattning. Den senaste tiden har motståndaren varit aktiv med ett antal störningsåtgärder. Våra eldenheter har god status. Bataljonens stabsplats har överflugits av fyra fientligt flyg men ingen bekämpning av staben har skett. Slut.”

Snart hemmarsch

Bara en dag kvar av övningen. Ute vid en av enheterna, som är beväpnade med Hawk-robotar, pågår planering för hemmarschen mot Halmstad. Soldaterna Fredrik Luttrén och Stefan Karlsson har redan inlett packningsarbetet.

– Vår pluton är i stort sett ny och det är första gången vi är ute på en större övning. Det är också ett bra sätt att svetsa samman gänget, säger Fredrik, som är en av de senast anställda vid kompaniet och nu gör sin första större övning sedan han 2003 deltog i ett ungdomsläger.

Karta