Arbetsläget redovisat för departementet

I dag, måndag, överlämnade Försvarsmakten en arbetslägesredovisning på uppgiften i Regeringsbeslut 5 (Rb5).
– Den planering som ligger till grund för arbetslägesredovisningen innebär konsekvenser för både uppbyggnaden av insatsorganisation 2014 och den operativa förmågan, säger Jan Salestrand, chef för ledningsstaben vid Högkvarteret.

Uppgiften i Regeringsbeslut 5 består i att minska lönekostnader med 500 miljoner kronor fram till 2019 jämfört med Försvarsmaktens nuvarande planering, redovisad i budgetunderlaget för 2014.

I den korta och översiktliga arbetslägesredovisning som överlämnades till försvarsdepartementet under måndagen, föreslår Försvarsmakten att åtgärder måste vidtas löpande men att en större omstrukturering bör genomföras tidigast 2018. I dagsläget är det för tidigt att säga hur de slutliga personalramarna kommer vara utformade innan slutredovisningen sker i budgetunderlaget för 2015, den 1 mars 2014.