Värdlandsstöd från gräns till gräns

De sista amerikanska fordonen har passerat över gränsen till Finland. De stödjande enheterna har återvänt till sina hemmaförband. Understödsområdena är städade och avsynade. Nu återstår bara summering och insamling av erfarenheter och lärdomar innan Immediate Response 24 är över.

Färden genom Norrbotten gick från gräns till gräns och från fjäll till kust.
Färden genom Norrbotten gick från gräns till gräns och från fjäll till kust.
Färden genom Norrbotten gick från gräns till gräns och från fjäll till kust. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Färden genom Norrbotten gick från gräns till gräns och från fjäll till kust.
Färden genom Norrbotten gick från gräns till gräns och från fjäll till kust. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Det amerikanska förbandet passerade Riksgränsen tidigt på morgonen.
Det amerikanska förbandet passerade Riksgränsen tidigt på morgonen. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Flera olika enheter ur Försvarsmakten bidrog till operation Immediate Response, med både skydd och bevakning, eskort och trafikledning, hantering av skadade fordon mm.
Flera olika enheter ur Försvarsmakten bidrog till operation Immediate Response, med både skydd och bevakning, eskort och trafikledning, hantering av skadade fordon mm. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
En del av fordonen kom via järnväg från Narvik, genom Sverige till Haparanda. Där genomfördes ett spårbyte för fortsatt färd till Finland, som har en annan spårbredd.
En del av fordonen kom via järnväg från Narvik, genom Sverige till Haparanda. Där genomfördes ett spårbyte för fortsatt färd till Finland, som har en annan spårbredd. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Vid olika understödsområden fanns möjlighet för de amerikanska soldaterna att ta rast, vid behov serva fordonen och fylla på med både drivmedel och mat.
Vid olika understödsområden fanns möjlighet för de amerikanska soldaterna att ta rast, vid behov serva fordonen och fylla på med både drivmedel och mat. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
: En del av fordonen kom via järnväg från Narvik, genom Sverige till Haparanda. Där genomfördes ett spårbyte för fortsatt färd till Finland, som har en annan spårbredd.
En del av fordonen kom via järnväg från Narvik, genom Sverige till Haparanda. Där genomfördes ett spårbyte för fortsatt färd till Finland, som har en annan spårbredd. Foto: Anja Reimers/Försvarsmakten
Flera olika enheter ur Försvarsmakten bidrog till operation Immediate Response, med både skydd och bevakning, eskort och trafikledning, hantering av skadade fordon mm.
Vid olika understödsområden fanns möjlighet för de amerikanska soldaterna att ta rast, vid behov serva fordonen och fylla på med både drivmedel och mat. Foto: Anja Reimers/Försvarsmakten
Personal från svenska MOVCON i samtal med amerikanska kollegor i samband med spårbytet i Haparanda.
Personal från svenska MOVCON i samtal med amerikanska kollegor i samband med spårbytet i Haparanda. Foto: Anja Reimers/Försvarsmakten
De amerikanska soldaterna kom från ett förband hemmahörande i Louisiana i USA.
De amerikanska soldaterna kom från ett förband hemmahörande i Louisiana i USA. Foto: Anja Reimers/Försvarsmakten
Operationen leddes av en stab med representation från flera enheter i Försvarsmakten, civila aktörer och sambandsofficerare från både USA och Finland.
Operationen leddes av en stab med representation från flera enheter i Försvarsmakten, civila aktörer och sambandsofficerare från både USA och Finland. Foto: Jens Åkerlund/Försvarsmakten
Färden genom Norrbotten gick från gräns till gräns och från fjäll till kust.
Färden genom Norrbotten gick från gräns till gräns och från fjäll till kust. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
: ”Jag är överväldigad av stödet som Sverige har lämnat till oss” säger överstelöjtnant Robin Eskelson, chef för underhållsförbandet som baserade i Boden under Immediate Response. Överste Lars Karlsson är chef för Norra militärregionen som ansvarade för operationen.
”Jag är överväldigad av stödet som Sverige har lämnat till oss” säger överstelöjtnant Robin Eskelson, chef för underhållsförbandet som baserade i Boden under Immediate Response. Överste Lars Karlsson är chef för Norra militärregionen som ansvarade för operationen. Foto: Jens Åkerlund/Försvarsmakten

Under Immediate Response, som är en del av Natos stora övningsserie Steadfast Defender,  har Sverige som allierad i Nato för första gången gett värdlandsstöd till en massiv förflyttning av en amerikansk styrka, från norska gränsen, tvärs genom Norrbotten, till finska gränsen. Förbandet har förflyttat sig både på landsväg och på järnväg och under perioden i Sverige är det Försvarsmakten som ansvarat för värdlandsstöd till det amerikanska förbandet.

Värdlandsstöd är att lösa allt det praktiska för att utländska förband ska kunna verka i eller förflytta sig genom Sverige på ett säkert sätt. Det innebär till exempel skydd och bevakning, eskort och trafikledning, att hantera skadade fordon och eventuella behov av bärgning och att tillhandahålla kost och logi för de amerikanska soldaterna.
— Jag är överväldigad av det stöd som svenska Försvarsmakten har levererat till oss, säger överstelöjtnant Robin Eskelson, chef för den underhållstyrka som baserat i Boden under operationen.

— Det har fungerat fantastiskt bra att samarbeta med alla enheter och jag är stolt och hedrad att vi fick vara den första styrkan som samarbetade med Sverige som ny allierad i Nato.

Gemensam lägesuppfattning

Immediate Response är inte en övning, utan har bedrivits som en operation. Staben vid Norra Militärregionen har som ansvarig för operationen upprättat en ledningscentral i Boden, med ansvar för säkerhet, logi och förplägnad. I den gemensamma ledningscentralen fanns bland andra representanter ur MOVCON och Militärpolisen, men också samverkansbefäl från USA och Finland samt representanter från civila myndigheter som Länsstyrelsen, Polisen och Trafikverket. Med alla aktörer på plats var det enkelt att dela lägesbild med varandra för att kunna leda operationen på ett effektivt sätt. Samarbete, samverkan och att lösa uppgiften tillsammans är en självklarhet.

För försvaret av Europa behöver Nato kunna förstärka sin förmåga längs gränsen mot Ryssland och som allierad i Nato behöver Sverige både kunna ta emot och ge värdlandsstöd.

— Det är det vi har gjort under Immediate Response - och det har gått mycket bra. Vi har sett att våra skarpa planer håller. Men Norra militärregionen har inte gjort det på egen hand. Vi har gjort det tillsammans med många andra enheter ur Försvarsmakten och med civila aktörer inom totalförsvaret. Tillsammans har vi bidragit till Natos kollektiva avskräckning och förmåga att försvara alliansens medlemsländer, säger överste Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen.