Klart för insats i Röda havet

De fyra svenska stabsofficerare som ska delta i den EU-ledda insatsen Aspides är nu på plats och redo att börja jobba. Syftet med operationen är att skydda civil sjöfart mot attacker från bland andra Huthirerebellerna.

Fregatt
Fregatt
Den italienska fregatten Caio Duilio. Försvarsmakten deltar i operation Aspides. Foto: Italienska marinen

En av de svenska stabsofficerarna kommer att befinna sig ombord på det italienska ledningsfartyget ute till havs. Operationsområdet sträcker sig framför allt över de viktiga sjö- och handelsvägarna i Röda havet men också i havsvattnen utanför Jemen och Oman. De tre övriga officerarna kommer att tjänstgöra på det operativa högkvarteret i Larissa i Grekland. 

Fyra fregatter ingår

I dagsläget ingår fyra fregatter och ett system för luftövervakning i operationen. Dessutom deltar flera stödfartyg för att säkerställa styrkans uthållighet. Enligt regeringsbeslutet kan Försvarsmakten avdela upp till tio stabsofficerare för insatsen. Det svenska deltagandet gäller till den 19 februari 2025. Budgeten som EU avdelat för hela insatsen ligger på cirka åtta miljoner Euro.