Budgetunderlaget för 2025 inlämnat till regeringen

Ett kommande svenskt Natomedlemskap ersätter inte behovet av att kraftigt förstärka den nationella militära förmågan. Det framgår av budgetunderlaget för 2025, som är det första som blivande allierad.

GD
GD
Mikael Granholm, generaldirektör för Försvarsmakten. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

– Försvarsmaktens budgetunderlag för 2025 omsätter överbefälhavarens militära råd från november till en plan inom regeringens angivna ekonomiska planeringsram. Vi ska nu genomföra en tillväxt som motsvarar 2 procent av BNP till anslagen för det militära försvaret år 2028, säger generaldirektör Mikael Granholm.

Försvarsmakten ska utvecklas mot en högre grad av modernisering och digitalisering, en bättre interoperabilitet, förmåga att verka inom ramen för Natos ledningsstruktur, en högre uthållighet och en bättre tillgänglighet.

Det ställer bland annat krav på fler tillgängliga förband och personalförstärkningar, ökat fokus på luftförsvar, ökad förmåga att både använda och försvara sig mot obemannade farkoster samt ökad förmåga att kunna verka utanför Sveriges gränser. Sveriges totalförsvar behöver också dimensioneras för att möta ett väpnat angrepp.

– Budgetunderlaget utgör en viktig del i Försvarsberedningens pågående arbete inför höstens försvarsbeslut – det första som allierad, fortsätter Mikael Granholm.

Sverige genomför nu den mest omfattande förändringen vad avser försvars- och säkerhetspolitik i modern tid. Det svenska medlemskapet i Nato kommer att stärka Sveriges och övriga allierades säkerhet och det innebär en fundamentalt förändrad utgångspunkt för Försvarsmaktens fortsatta utveckling.

– Ett svenskt Natomedlemskap ersätter inte behovet av att kraftigt förstärka den nationella militära förmågan. Det är de enskilda Natomedlemmarnas försvarsförmåga som gör Nato starkt. Med den sammanvägda plan som vi nu lämnar till regeringen fortsätter vi förstärka svensk försvarsförmåga, som nu också handlar om att försvara allierade stater, avslutar Mikael Granholm.

Budgetunderlag för 2025