Piloteleverna fick sina tyska vingar

En ny kull svenska helikopterpilotelever har tagit examen på International Helicopter Training Centre i Tyskland. Luftstridsskolans chef var på plats för att delta på vingceremonin.

vingar i brons
vingar i brons
De tyska vingarna i brons delades ut till helikopterpiloterna. Foto: Försvarsmakten
Niclas Magnusson
Luftstridsskolans chef Niclas Magnusson höll tal på ceremonin. Foto: Försvarsmakten
vingceremonin
Efter vingceremonin återvänder eleverna till Flygskolan i Linköping och börjar Grundläggande taktisk flygutbildning (GTU/H) med Helikopter 15. Foto: Försvarsmakten
Ola Höglund
Flygskolans chef Ola Höglund var på plats för att gratulera eleverna tillsammans personal från de deltagande länderna. Foto: Försvarsmakten
Mats Antonson
Mats Antonson, chef på Helikopterflottiljen pratar med sina blivande kollegor. Foto: Försvarsmakten
samma klass som elever från Danmark och Tyskland.
De svenska elever utbildas under ett och ett halvt år i samma klass som elever från Danmark och Tyskland. Foto: Försvarsmakten

Alla Försvarsmaktens piloter genomför delar av utbildningen på Flygskolan i Linköping, men den grundläggande flygutbildningen för helikopterpilotelever genomförs sedan 2008 i Tyskland.

I den lilla tyska staden Bückeburg drivs International Helicopter Training Centre av tyska armén. De svenska eleverna utbildas under ett och ett halvt år i samma klass som elever från Danmark och Tyskland.

– Utbildningen är väldigt professionell och flyglärarna har gedigen kompetens och erfarenhet. Fördelen med Bückeburgs geografiska placering är att eleverna får öva i ett av Europas tätast trafikerade luftrum. Att dessutom utbildas i en internationell kontext bidrar till att eleverna är väl förberedda för att tjänstgöra i olika länder och att samarbeta med andra länders försvarsmakter, säger kontingentschefen Anders Paulsson som även arbetar som flyglärare på skolan.

Anders Paulsson konstaterar att eleverna genomfört utbildningen med strålande resultat.
– Trots avståndet till vänner och familj hemma i Sverige har de tagit stort personligt ansvar och sett till att alltid vara väl förberedda på både flygtjänst och teoretiska prov, säger han.

Kraven på helikopterpiloteleverna är höga under utbildningen i Tyskland. Förutom mycket teori och alla timmar i simulatorerna så flyger de både Bell 206 Jet Ranger och Eurocopter 135 i olika typer av förhållanden och väderlek.

Luftstridsskolans chef Niclas Magnusson och Flygskolans chef Ola Höglund var på plats för att gratulera eleverna tillsammans med Mats Antonson, chef på Helikopterflottiljen, och personal från Flygskolan. Under en högtidlig ceremoni tilldelas eleverna de tyska vingarna i brons inför sina anhöriga.

– Jag är mycket stolt och tacksam för alla uppoffring ni och era familjer gjort för att klara en  intensiv och krävande utbildning i Tyskland. Tack även till alla personal från de olika länderna som arbetar hårt för att skapa de bästa förutsättningar för eleverna på skolan. Den internationella dimensionen av er utbildning kommer ge er piloter ett försprång vid internationella insatser och ni stärker Flygvapnet i en mycket viktig tidsperiod. Varmt välkomna hem till Sverige, säger Niclas Magnusson.

Efter vingceremonin återvänder eleverna till Flygskolan i Linköping och börjar Grundläggande taktisk flygutbildning (GTU/H) med Helikopter 15.

När eleven lämnar Flygskolan tillhör de Helikopterflottiljen och placeras på helikopterskvadronerna i Linköping, Ronneby eller Luleå och får typinskolning på helikopter 14 eller helikopter 16. Totalt tar det cirka 7 år från att man börjar sin utbildning i Försvarsmakten till att man är färdig att krigsplaceras som pilot.