70 000 kängor till Försvarsmakten

Försvarsmakten får en ny marschkänga som är en tillfällig ersättare för känga M/90. Den påminner i stora drag om känga M/90, men har en mer tålig sula. Den förväntas levereras till sommaren 2024 och leveranserna ska täcka Försvarsmaktens behov framöver.

Känga 24
Känga 24
Modellen har arbetsnamnet Marschkänga 24 och kommer att tillverkas av YDS med förväntad leverans till FMV innan sommaren 2024. Foto: FMV

Försvarets materielverk, FMV, har upphandlat den känga som är tänkt som en tillfällig ersättare till känga M/90. Ordern omfattar 70 000 kängor med option på 20 000 till. I ordern ingår även 140 000 iläggssulor.
Kängan är baserad på samma tekniska specifikation som känga M/90, men med en förbättrad yttersula. Sulan har både högre värmetålighet och bättre lagringsegenskaper, vilket innebär bättre skydd och lagringstid. 

Kallas Marschkänga 24

Modellen har arbetsnamnet Marschkänga 24 och kommer att tillverkas av YDS med förväntad leverans till FMV före sommaren 2024.

– Med den här leveransen fyller vi upp Försvarsmaktens nuvarande behov av kängor, så de är efterlängtade, säger Elisabeth Olofsson, systemingenjör FMV verksamhetsområde logistik.

Nyheter på området väntas

– Fotbeklädnad är ett komplext område, som ska klara av många krav, kopplade såväl till den externa miljön som till människans egenskaper och förutsättningar. Det kommer att hända mycket inom området kommande år, säger Marvin Lifbom, avdelningschef FMV verksamhetsområde logistik.

Under den gångna hösten har FMV medverkat i Försvarsmaktens arbete för att snabbt öka tillgängligheten och möta behovet av personlig utrustning för värnpliktiga.

– Försvarsmakten gav oss i uppdrag att snabbt anskaffa en tillfällig känga och vi genomförde upphandlingen under hösten. Under det intensiva arbetet i att stödja Försvarsmakten med att möta behovet inom personlig utrustning är teamet vid FMV, som jobbar med fotbeklädnad, glada att vi nu har tecknat avtal med Blue Aerospace AS för anskaffning av nya marschkängor, säger Marvin Lifbom.