Stödet till Ukraina gör skillnad i kriget

Nyligen besökte överbefälhavare Micael Bydén krigets Ukraina, där han bland annat träffade försvarsministern och sin ukrainska motsvarighet Valerij Zaluznyj. Han var också vid fronten där han mötte personal ur brigaden som använder svensk materiel och som har utbildats av svenskar.

ÖB
ÖB
"Jag har nu fått ett kvitto på att vårt stöd gör verklig skillnad, säger ÖB. Foto: Försvarsmakten
ÖB i Ukraina
ÖB mötte företrädare för Ukrainas försvarsmakt och talade med både officerare och soldater. Foto: Försvarsmakten

– Jag ville med egna ögon och öron se och höra hur stödet tas emot på plats och har fått ett kvitto på att det gör verklig skillnad, säger ÖB, Micael Bydén.

Det var ett av huvudsyftena med resan till Ukraina - att få en uppfattning om hur det gått med artillerisystemet Archer och Stridsfordon 90 och se vilken effekt systemen har haft.

– De ukrainska soldaterna poängterade att de är väldigt nöjda med och tacksamma för den utbildning de fått och att de är imponerade av materielsystemen som enligt deras åsikt är av hög kvalitet.

ÖB besöker Ukraina
De ukrainska soldaterna är väldigt nöjda med utbildningen de fått i Sverige och imponerade av materielsystemens höga kvalitet. Foto: Försvarsmakten

Stödet kommer att fortsätta konstaterar ÖB, men i en annan form. Utbildning och rådgivning kommer troligen bli fokus framöver.

– Nu har vi levererat effektiva system som Archer och Stridsfordon 90, nu gäller det att koncentrera sig på försörjningen, att materielen fungerar och kan nyttjas,  i form av underhåll, reservdelar och ammunition, säger ÖB.