Ledarkunskaper över de nordiska landsgränserna

I Rena leir, 17 mil norr om Oslo, genomgick 120 soldater från Sverige, Norge och Danmark i våras en intensiv gruppchefsutbildning under norsk ledning. Efter fjorton veckor med infanteristrid till fots, stridsteknik och teori på ett nytt språk är Lovisa Lenz från 13:e säkerhetsbataljonen tillbaka på svensk mark som befordrad korpral.

Soldater i vinterlandskap. De är klädda i snöblusar och bär på vapen.
Soldater i vinterlandskap. De är klädda i snöblusar och bär på vapen.
Det är första gången en gemensam gruppchefsutbildning genomförs mellan de nordiska länderna. Syftet med den gemensamma gruppchefsutbildningen är att kraftsamla och dra lärdom av det som skiljer länderna åt i de militära grundutbildningarna. Foto: Försvarsmakten
Soldater i vinterlandskap. De är klädda i snöblusar och bär på vapen.
Med knapphändig förhandsinformation har deltagarna från Sverige lärt sig bemästra infanteristrid till fots tillsammans med andra gruppchefsuttagna ur förband från hela Norge. Foto: Försvarsmakten

​​De fyra svenska representanterna från Livgardet, Skaraborgs regemente, Södra skånska regementet och Gotlands regemente delar inte utbildningsbakgrund med varandra eller med några av de norska soldaterna. Med knapphändig förhandsinformation har de, i högt inlärningstempo, lärt sig att bemästra infanteristrid till fots tillsammans med andra gruppchefsuttagna ur förband från hela Norge.

– Mitt mål var att klara av detta och lära mig massor av nya saker, på ett nytt språk, med väldigt motiverade och duktiga personer runt mig, säger Lovisa.

Det är första gången som en gemensam gruppchefsutbildning genomförs mellan de nordiska länderna.

– Att få möjlighet att utveckla sin roll som chef och ledare med striden i fokus är viktigt för våra gruppchefer. Norges gruppchefsutbildning håller hög klass och jag är glad att vi fick möjlighet att skicka Lovisa Lenz som deltagare på utbildningen, säger Livgardets regementsförvaltare Henrik Lundin.

Syftet med den gemensamma gruppchefsutbildningen är att kraftsamla och dra lärdom av det som skiljer länderna åt i de militära grundutbildningarna. Teori om etik, moral och profession bryts av med veckor av praktik och övning i fält. Med snöskor istället för skidor har gruppen gått långt genom norsk terräng, där de mött fysiska och psykiska utmaningar på vägen. Språket har varit ytterligare en utmaning.

– När varje mening ska översättas från norska och bearbetas för att inte missförstå uppgiften har tankarna många gånger gått förstår jag inte detta för att jag är svensk eller för att jag är dum? säger Lovisa skrattande.

Kärnan i det nordiska stridstekniksarbetet

Utbildningsfokus, förhållningssätt och arbetet med mjuka värden för framgång skiljer sig åt mellan länderna och utmanar kursdeltagarna. Skillnader som vid den fysiska striden blev svagare och visade den gemensamma kärnan i stridstekniksarbetet när de nordiska länderna arbetar tillsammans.

– Jag kan ju faktiskt lära mig de saker jag tyckte var svårt under värnplikten, utvecklar Lovisa när hon tänker tillbaka på sin egen utveckling som kom till användning under gruppchefsskolan.

De nya erfarenheterna och alla utmaningar kommer vara till nytta i höst då Lovisa börjar studera på Militärhögskolan Karlberg.