Flaggorna vajade för Sveriges utlandsveteraner

Sverige högtidlighåller den 29 maj Veterandagen. Den inleddes med talmannen Andreas Norléns flaggceremoni utanför riksdagen. I närvaro av riksdagsledamöter och gäster talade överbefälhavare Micael Bydén om den stolthet som finns i Sveriges tradition att arbeta för fred i världen. Veterandagen högtidlighölls på Gärdet i Stockholm under hela dagen och runt om i Sverige.

ceremoni
ceremoni
Kransnedläggning vid veteranmonumentet Restare i anslutning till Sjöhistoriska museet, Stockholm. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Andreas Norlén
Talmannen Andreas Norlén höll tal på Riksplan inför riksdagsledamöter och inbjudna gäster. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
ÖB Micael Bydén
ÖB Micael Bydén talade om Sveriges tradition att arbeta för fred runt om i världen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Sjöhistoriska museet
Veterandagen högtidlighålls vid Sjöhistoriska museet på Gärdet i Stockholm under hela dagen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
musikkår
Veterandagen har en statsceremoniell status. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
stridsbåt
Från morgonen och fram till ceremonin finns ett fulltecknat schema med aktiviteter. Foto: Eric Pettersson/Försvarsmakten
veterandagen 2023
Sedan 2018 är Veterandagen allmän flaggdag. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

– Vi stannar upp för att skänka en tanke till alla svenska kvinnor och män som vid något tillfälle valt att ta ett steg framåt och säga ”jag ställer upp”, säger överbefälhavare Micael Bydén i sitt tal, i närvaro av talmannen, riksdagsledamöter och inbjudna gäster på Riksplan.

I dag finns omkring 54 000 utlandsveteraner. Utspridda över Sverige och i världen bidrar de fortsatt med sina erfarenheter, var än de är i livet. Från 2012 har Veterandagen statsceremoniell status och sedan 2018 är det en allmän flaggdag.

– Försvarsmakten är en av flera myndigheter som skickar personal till fredsfrämjande insatser. Det är för alla dem som vi flaggar i dag och särskilt minns dem som fick betala det yttersta priset och som inte längre finns med oss, säger chefen för Försvarsmaktens Veterancentrum Mats Fogelmark.

Statsceremonin börjar klockan 14.30, vid Sjöhistoriska museet, på Gärdet i Stockholm, under närvaro och tal av representanter ur statsledningen. Ceremonin kommer också att sändas direkt via Försvarsmaktens Youtube-kanal.

Det går också att ta del av Studio Utlandstjänst, för den som vill få en exklusiv inblick i Försvarsmaktens och övriga utsändande myndigheters arbete för fred i världen här på webben eller på Youtube.

Från morgonen och fram till ceremonin är det ett fulltecknat schema med aktiviteter såsom förevisning av Tullverkets hundsök. Försvarsmaktens generaldirektör bjuder in till det årliga veteranpolitiska seminariet – i år om forskningsläget om gruppen utlandsveteraner. Vi får också lära oss mer om Libanon-insatsen Unifil, av marinchefen och Libanon-veteranen Ewa Skoog Haslum och militärhistoriker Per Iko. Unifil högtidlighålls särskilt i år.

Mer information här