Värdefull övning för blivande krigsförbandet vid Swedec

Aurora har avslutats för Försvarsmakten och för Swedec. Under tolv intensiva dygn har första ammunitionsröjningskompaniet övat enskilt men framför allt tillsammans med andra. Syftet har varit att tillsammans med andra förband, försvarsgrenar och myndigheter öka den nationella förmågan avseende ammunitionsröjning och avancerade sökuppgifter kopplat mot gråzon och krig.

Aurora 23 - Jönköping Airport
Aurora 23 - Jönköping Airport
Under inledande delen av Aurora iscensattes ett attentat mot Jönköping Airport, som i scenariot användes för värdlandsstöd. Regionala och lokala myndigheter begärde stöd från Försvarsmakten och tillsammans löste vi uppgifter i en komplex situation. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten
Aurora 23 - Eksjö garnison
Personal ur olika förband arbetar tillsammans vid Eksjö garnison under ett skademoment innehållande ett överhängande ammunitionstekniskt hot . Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten
Aurora 23 - Bråvalla
En flygbomb som inte detonerat utgjorde ett omfattande hot för Flygvapnets verksamhet på Bråvalla, vilket gjorde att delar ur 1. Amröjkompaniet understödde Flygvapnet med röjningsarbetet. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten

Swedec har samövat med förband inom armén, löst uppgifter tillsammans med nationella och regionala myndigheter och vi har understött flygvapnet. Vår förmåga har varit efterfrågad och vi har varit spridda över ett stort geografiskt område där vi löst tilldelade uppgifter i Skaraborg, Småland och Östergötland.

Swedec har tidigare haft fokus på att lösa ammunitionsrelaterade uppdrag vid insatser utomlands ibland annat Mali och Afghanistan. Att gå från internationella insatser till ett nationellt försvar kräver omställning, delar av denna omställning har vi övat under Aurora 23. Att öva i en nationell kontext tillsammans med andra har varit mycket givande. Vi har kommit till värdefulla insikter kring funktionen och vilka steg vi behöver ta i vår framtida utveckling. Denna kunskap tar vi med oss i den fortsatta utvecklingen av Swedec och det kommande krigsförbandet, första ammunitionsröjningskompaniet.

– Att öva med andra förband och myndigheter har skapat ett ömsesidigt förtroende och en ökad kunskap för det som krävs för att agera effektivt och tillsammans har vi under Aurora 23 bidragit till att stärka Försvarsmaktens och totalförsvarets förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige, säger överste Görgen Larsson, chef vid Swedec.