Årets flygdag ställs in

Flygdagen 2023, som skulle ha genomförts på Helikopterflottiljen i Linköping, är inställd. Det allvarliga säkerhetsläget gör att flygvapnet behöver prioritera sina huvuduppgifter.

Publik ser på militärhelikopter
Publik ser på militärhelikopter
190 000 personer besökte Upplands flygflottilj i Uppsala under flygdagen 2022. Foto: Harry Norbäck/Försvarsmakten

Försvarsmaktens flygdag arrangeras årligen och lockar ofta över 100 000 besökare. I år var den planerad att genomföras på Helikopterflottiljen i Linköping den 26 augusti. Det allvarliga säkerhetsläget och den osäkra omvärldsutvecklingen gör dock att flygvapenchefen Jonas Wikman har beslutat att ställa in årets flygdag.

– Det är naturligtvis tråkigt att ställa in ett uppskattat evenemang, men jag har full förståelse för flygvapenchefens beslut. Flygvapnet har anpassat beredskapen under en längre tid och samtidigt genomfört insatser, utbildningar och övningar. Vår personal arbetar under hårt tryck och vi behöver därför prioritera våra huvuduppgifter, säger Mats Antonson, chef på Helikopterflottiljen.

Fokus kommer i stället att ligga på att leverera mot de krav som politiken ställer på Försvarsmakten. Flygvapnet är dessutom inne i en förmågetillväxt – både i verksamhet, tillförsel av materiel och personal. Med beslutet att ställa flygdagen skapas även ännu bättre förutsättningar för att förbereda ett eventuellt Natomedlemskap.

Enligt beslutet är det inte aktuellt att genomföra 2023 års flygdag senare under året.