Försvarsmakten övertar huvudmannaskapet för arbetet i militärkommittén i Bryssel

Försvarsmakten tar över huvudmannaskapet för arbetet i militärkommittén den 1 april och viceamiral Jonas Haggren utses till Sveriges militära representant till Nato och EU i Bryssel från den 1 juli.

Jonas Haggren
Jonas Haggren
Försvarsmakten tar över huvudmannaskapet för arbetet i militärkommittén i Bryssel från den 1 april och Jonas Haggren blir Sveriges militära representant från den 1 juli. Foto: SHAPE
Jens Nykvist
Konteramiral Jens Nykvist är Sveriges nuvarande militära representant till Nato och EU, tills Jonas Haggren tar över. Foto: Försvarsmakten

Regeringen har beslutat att från den 1 april i år övertar Försvarsmakten huvudmannaskapet för arbetet i militärkommittén i Bryssel. Beslutet innebär bland annat att Försvarsmakten får ansvaret för uppdragen som ligger inom militärkommitténs arbete.

Viceamiral Jonas Haggren utses alltså till Sveriges militära representant till Nato och blir direkt underställd chef till ÖB. Han kommer närmast från tjänsten som chef för ledningsstaben och Högkvarteret.

Beslutet innebär också att Sveriges nuvarande militära representant till Nato och EU, konteramiral Jens Nykvist och ytterligare tre specialattachéer övergår till Försvarsmakten.