ÖB utfärdar dagorder med anledning av årsdagen av den ryska invasionen av Ukraina

”Befolkningens motståndskraft och den oförtrutna kampen för frihet och självbestämmande gör ett mycket starkt intryck på mig. Det militära stödet från väst har varit ansenligt och avgörande för Ukraina. Försvarsmaktens materielleveranser och utbildningsinsatser främjar de ukrainska framgångarna på slagfältet. Försvarsmaktens stöd kommer därför vara en viktig del av vårt arbete även under 2023.” Det skriver överbefälhavare Micael Bydén i sin dagorder till Försvarmaktens soldater, sjömän, medarbetare och frivilliga.