Ett år präglat av fler uppgifter och högre ambitioner

2022 var ett mycket intensivt år för Försvarsmakten. Året har dominerats av Rysslands hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina och av ett mycket allvarligt säkerhetsläge. Belastningen och förväntningarna på personalen har varit högre än tidigare år. Det framgår av Försvarsmaktens årsredovisning.

Kvinnlig kamosminkad soldat
Kvinnlig kamosminkad soldat
Året 2022 har dominerats av Rysslands hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina. En större andel av verksamhetens resurser har tagits i anspråk i genomförandet av operationer och beredskap än tidigare år. Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten

– Året har präglats av försvarsbeslutets ökade ambitionsnivå, den osäkra omvärldsutvecklingen som kräver ett aktivt försvar, förberedelserna inför ett Natomedlemskap och stödet till Ukraina.
Det har varit ett intensivt år med stora insatser av personalen för att stärka vår förmåga och bygga ett starkare försvar, säger Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm.

Förbandsverksamheten har genomförts med goda resultat, visar Försvarsmaktens årsredovisning. Övningarna har varit omfattande och med större internationella inslag än planerat.

– Under året har Försvarsmakten fått ekonomiska förstärkningar framförallt för att stärka uthålligheten och ledningsförmågan. Dessa investeringar har hanterats utöver de redan höga ambitionerna inom försvarsbeslutet, säger Mikael Granholm.

Under 2022 har bland annat tre eldenheter till Patriot levererats och två korvetter har halvtidsmodifierats. Vissa beställningar har tidigarelagts, vilket bland annat omfattar granatkastarbandvagnar, pansarterrängbilar, radarspaningsflygplan, uppgradering av två ubåtar samt  JAS 39 C/D. Värnpliktsutbildningen har genomförts med mycket goda resultat och antalet anställda har ökat inom de flesta kategorier. Vidare har Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) och Bergslagens artilleriregemente (A 9) återetablerats. 

Försvarsmakten har med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina levererat flera stödpaket med material som pansarvärnsvapen, luftvärnssystem, minröjningsutrustning, understödsvapen, artilleriammunition och personlig utrustning. Stödet har även inkluderat militär utbildning av ukrainska medborgare.

– Fortsatt hårt arbete och återkommande balanseringar i verksamheten kommer krävas för att nå målsättningarna till 2025, avslutar Mikael Granholm.