Säkerhet i fokus när Sverige leder EU-rådet

Under första halvåret 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, ministerrådet. Försvar och säkerhet står högt på prioriteringslistan under perioden.

Marko Petkovic
Marko Petkovic
Kommendörkapten Marko Petkovic sitter i försvarsgruppen, en del av Sveriges EU-representations enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Foto: Försvarsmakten

EU ska bygga en 5 000 man stark militär styrka för att snabbt kunna möta olika kriser. Det är en del av den så kallade Strategiska kompassen, en EU-plan som fastslogs tidigare i år och sträcker sig fram till 2030. När Sverige den 1 januari 2023 tar över ordförandeskapet för ministerrådet (Europeiska unionens råd) blir en av uppgifterna inom säkerhetsområdet att presentera en rapport av hur arbetet med förverkligandet av planen fortskrider.

Men uppdraget är naturligtvis bredare än så, understryker kommendörkapten Marko Petkovic som sitter i försvarsgruppen, en del av Sveriges EU-representations enhet för utrikes- och säkerhetspolitik.

– Vår roll består i huvudsak att tillse att svenska intressen tillvaratas framförallt i militära insats- och förmågeutvecklingsfrågor, säger han.

Hur arbetet kommer att se ut under den svenska ordförandeperioden är ännu för tidigt att säga. Men givet säkerhetsläget bedömer Marko Petkovic att ”behovet av en generell kontinuitet, implementering av den strategiska kompassen och det fortsatta stödet till Ukraina” kommer att ligga högt på den svenska agendan.