Övning på Gotland vässar försvarsförmågan

– Armén sluter upp för att stärka P 18

Mellan den 21 november och 7 december pågår en övning på Gotland. Syftet med övningen är att stärka Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp från en kvalificerad motståndare på ön.

Stridsfordon
Stridsfordon
Den nu pågående övningen på Gotland är ett resultat av en accelererad förmågehöjning för att stärka försvaret av ön. Foto: Försvarsmakten
Militär
Övningen möjliggörs genom att Armén bidrar med en unikt bred bemanning till övningsledningen, konstaterar övningsledaren, överstelöjtnant Johan Skiöld från Markstridsskolan. Foto: Försvarsmakten
Stridsfordon på Gotland
Ett Stridsfordon 90 rullar in på Tofta skjutfält under övningens första dag. Foto: Försvarsmakten
Förare
Yrkesofficerare, anställda soldater och värnpliktiga ur P 18 deltar i övningen. Foto: Försvarsmakten
Militärer med kikare
Kontinuerliga skarpskjutningar på Tofta skjutfält är en metod för att höja försvarsförmågan. Foto: Försvarsmakten
Stridsfordon
Fordonsmarsch under övningens första dag på Tofta skjutfält. Foto: Försvarsmakten
Militärer
Skymning på skjutfältet under övningens första dag. Foto: Försvarsmakten
Stridsfordon och buske
En stridsvagn under framryckning på Tofta skjutfält. Foto: Försvarsmakten
Stridsfordon
Soldater samverkar vid en skarpskjutning med stridsfordon. Foto: Försvarsmakten

Övningen genomförs på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Rysslands fullskaliga anfall på Ukraina samt det som har genomförts från rysk sida före angreppet har inneburit att den pågående återuppbyggnaden på Gotlands regemente, P 18, snabbas på. Den långsiktiga militära tillväxten sker nu på kortare sikt och den nu pågående övningen, som benämns Tule, är en del av den forcerade förmågehöjningen på Gotland.

Arméförbanden stärker återetablerade P 18

Det är befintliga delar ur stridsgrupp Gotland som övas under perioden. En stridsgrupp kan jämställas med en brigad. Den stora skillnaden är att stridsgruppen är geografiskt avgränsad till att försvara Gotland.

Stridsgruppen består, i händelse av krig, av alla de markförband som har till uppgift att försvara Gotland. I övningen är det första gången som stridsgruppens stab övas.

Totalt deltar cirka 400 personer i övningen. En stor del av dessa är personal från ett betydande antal övriga arméförband som ingår i övningsledningen. Övningsledningen har bland mycket annat till uppgift att följa, utbilda och utveckla den övade personalen från P 18 i allt från strid till ledning och underhållstjänst.
– Armén har en unikt bred uppslutning av personal från flera förband till övningsledningen. Nu kraftsamlar vi för att tillsammans höja försvarsförmågan på Gotland, säger övningsledaren, överstelöjtnant Johan Skiöld från Markstridsstridsskolan.

Skarpskjutningar på Tofta skjutfält

Övningens skarpskjutningar kommer att genomföras på Tofta skjutfält utanför Visby. Andra moment kan komma att ske på andra platser vilket sammantaget innebär att militära fordon och militär personal kommer att ha en högre synlighet än vanligt på Gotland.