Brittiske arméchefen på Norrbottensbesök

Två dagar, tre arméförband och många goda diskussioner - det stod på programmet för den brittiske arméchefen sir Patrick Sanders, som i början av veckan besökte Norrbotten.
– Jag har varit vän med Patrick sedan 2016. Relationen mellan länder börjar alltid med relationer mellan människor, säger arméchef Karl Engelbrektson.

Den brittiske arméchefen Sir Patrick Sanders besökte arméförbanden i Norrbotten under ett par dagar i november. Här ger general Sanders tecknet säker vagn efter att han provkört ett stridsfordon 90 vid Norrbottens regemente.
Den brittiske arméchefen Sir Patrick Sanders besökte arméförbanden i Norrbotten under ett par dagar i november. Här ger general Sanders tecknet säker vagn efter att han provkört ett stridsfordon 90 vid Norrbottens regemente.
Den brittiske arméchefen sir Patrick Sanders besökte arméförbanden i Norrbotten under ett par dagar i november. Här ger general Sanders tecknet säker vagn efter att han provkört ett stridsfordon 90 vid Norrbottens regemente. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Tre generaler marscherar in på garageområdet på I 19. Fr. v: General Nick Borton, chef för Natos snabbinsatsstyrka på marken, den svenske arméchefen general Karl Engelbrektson och den brittiske arméchefen Sir Patrick Sanders.
Tre generaler marscherar in på garageområdet på I 19. Från vänster: General Nick Borton, chef för Natos snabbinsatsstyrka på marken, den svenske arméchefen general Karl Engelbrektson och den brittiske arméchefen Sir Patrick Sanders. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
General Sanders hälsar på fanvakten ur Norrbottens regemente.
General Sanders hälsar på fanvakten ur Norrbottens regemente. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Generalerna Sanders och Norton i samspråk med soldater vid Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur.
Generalerna Sanders och Norton i samspråk med soldater vid Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur. Foto: Philip Svanberg/Försvarsmakten
Under besöket vid Bodens artilleriregemente fick Patrick Sanders själv skjuta med artilleripjäsen Archer.
Under besöket vid Bodens artilleriregemente fick Patrick Sanders själv skjuta med artilleripjäsen Archer. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Fänrik Hanna Strömberg ger instruktioner till general Sanders innan han ger sig ut på fältet med stridsfordonet.
Fänrik Hanna Strömberg ger instruktioner till general Sanders innan han ger sig ut på fältet med stridsfordonet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
General Sanders i samspråk med Sveriges ställföreträdande arméchef Anders Svensson och chefen för Norrlands dragonregemente, överste Teddy Larsson.
General Sanders i samspråk med Sveriges ställföreträdande arméchef Anders Svensson och chefen för Norrlands dragonregemente, överste Teddy Larsson. Foto: Philip Svanberg/Försvarsmakten
Hanna Strömberg berättade om stridsfordonets roll i den svenska Armén och hur viktigt systemet är för brigadens, bataljonens och kompaniets strid. Och att vi till skillnad mot många andra länder nyttjar fordonet som en stridande manöverenhet också, och inte bara som ett trupptransportfordon.
"Jag berättade om stridsfordonets roll i den svenska armén och hur viktigt systemet är för brigadens, bataljonens och kompaniets strid. Och att vi till skillnad mot många andra länder nyttjar fordonet som en stridande manöverenhet också, och inte bara som ett trupptransportfordon." berättar fänrik Hanna Strömberg. Foto: David Carr/Försvarsmakten

Ett snöigt Boden var det första som mötte den fyrstjärnige brittiske generalen. I hans entourage återfanns bland annat generallöjtnant Nick Borton, chef för ARRC, Allied Rapid Reaction Corps, som är Natos snabbinsatsstyrka på marken. Tillsammans med arméchefen och ställföreträdande arméchef Anders Svensson togs de emot av fanvakt och generalsappell.

Stridsfordonskörning och artilleriskjutning

Men sedan var det rakt ut i verksamheten med första stopp på Norrbottens pansarbataljon vid I 19. Här fick Sanders först en genomgång om utbildningsverksamheten vid bataljonen. Därefter fick han en presentation om stridsfordon 90-systemet av fänrik Hanna Strömberg.
– Jag berättade om stridsfordonets roll i den svenska armén och hur viktigt systemet är för brigadens, bataljonens och kompaniets strid. Och att vi till skillnad mot många andra länder nyttjar fordonet som en stridande manöverenhet också, och inte bara som ett trupptransportfordon, berättar hon.

General Sanders fick därefter prova på att köra en vagn i terrängen efter tydliga instruktioner från fänrik Strömberg.
– Generalen hade goda förkunskaper men han var väldigt ödmjuk och ville att jag skulle förklara systemet. Han har absolut goda chanser till att bli en stridsfordonsförare.

Därefter väntade ett besök vid Bodens artilleriregemente och artillerisystemet Archer - och Patrick Sanders fick också själv skjuta med den omtalade artilleripjäsen.

Nordkalottens betydelse ökar

Men besöket handlade inte bara om att testa materiel. Mycket tid lades också på förtroliga och uppriktiga samtal mellan bland annat Karl Engelbrektson och Patrick Sanders.
– Det är ingen hemlighet att relevansen för Nordkalotten har ökat, bland annat beroende på klimatförändringar. Det innebär ökade möjligheter men också utmaningar när isar smälter och farleder öppnas. Lägg till den eftertraktade oljan och naturgasen som finns där. Sådant gör att det kan uppstå spänningar mellan länder, säger Karl Engelbrektson.

Därför är ett nära militärt samarbete mellan Sverige, Norge och Finland avgörande för att skydda den här delen av Europa, understryker Engelbrektson.
– Och det är ett samarbete som redan förbättrats genom den finska och svenska Nato-ansökan, menar arméchefen.

Den andra dagen besöktes ett av de nyaste förbanden i armén, Norrlands dragonregemente, K 4 i Arvidsjaur. Att brittiska armén är mycket intresserade av de svenska kunskaperna i subarktisk krigföring visade sig tidigare i höstas, då brittiska jägare samövade med jägarna på K 4. Nu fick generalerna Sanders och Borton med egna ögon och på nära håll se hur förbandet verkar.
– De uttryckte att det fanns en hel del som brittiska armén kunde lära här. På det hela taget ett mycket givande besök som befäster de goda banden mellan Sverige och Storbritannien, men också ett besök som påvisar den strategiska betydelsen av Nordkalotten, säger ställföreträdande arméchef Anders Svensson.