Allvarlig olycka på Livgardet - uppdaterad måndag 10 oktober

Namnet på den soldat som omkom i den tragiska olyckan på Livgardet i fredags är Emil Sand. Emil var en 25-årig korpral som arbetade på 132:a säkerhetskompani sjö med placering i Göteborg där han också bodde. Han tjänstgjorde dessförinnan på P 18 på Gotland.

Det var klockan 17.00 fredagen 7 oktober som Emil Sand träffades av ett vådaskott under förberedelser inför en insats. Emil transporterades till sjukhus med ambulanshelikopter, men hans liv gick inte att rädda.

Det finns i dagsläget ingen misstanke om brott och polisen utreder det inträffade som en olycka.

Närmast anhöriga är underrättade och får stöd av berörd enhetschef och regementschef. De anhöriga är mycket stolta över sin son och har givit sitt tillstånd till Försvarsmakten att gå ut med Emils namn.

132:a säkerhetskompani sjö i Göteborg är en del av Livgardet. Säkerhetskompani sjö utbildas och tränas i marin miljö av Amf 4 i Göteborg, men leds av 13:e säkerhetsbataljonen under insats.

Nu fokuserar vi på att ta hand om anhöriga och de närmaste kollegorna, som har berövats en familjemedlem och kamrat. Krisstödet har varit aktiverat sedan fredag kväll för att stötta förbandet. För att hedra soldaten har minnesstund och tyst minut hållits. Kondoleansböcker finns för dem som vill skriva ner en sista hälsning. Under lördagen flaggade Försvarsmakten på halv stång.

Det förekommer en mängd rykten som varken kan bekräftas eller dementeras med anledning av pågående polisutredning. Vi inväntar utredningen för att få veta vad som hände.

Försvarsmakten kommer också att utreda vad som har hänt och hur det kunde hända.

Det finns inga fler fysiskt skadade. ​