Läckorna troligen sabotage

Försvarsmaktens bedömning är att läckorna på gasledningarna Nordstream 1 och 2 troligen beror på sabotage. Men av vem och varför är för tidigt att säga. Försvarsmakten har nu en tät dialog och informationsutbyte med andra svenska myndigheter och internationella partners, framförallt grannländerna, Danmark, Norge och Finland.

hav
hav
Från svenskt håll är det just nu Kustbevakningen som ansvarar för att undersöka och bevaka platsen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

– Vi följer noggrant läget inte bara i det aktuella området utan bevakar alla rörelser i svenskt närområde tillsammans med våra partnerländer. I nuläget ser vi inga oroväckande militära aktiviteter, men vi är beredda att snabbt agera om så krävs, säger Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson.

Ingen detonation har ägt rum inom svenskt territorialvatten. Det är inte frågan om ett angrepp på svenskt territorium.

Från svenskt håll är det just nu Kustbevakningen som ansvarar för att undersöka och bevaka platsen.

– Vi har samverkanspersonal från andra myndigheter på plats i Högkvarteret. Just nu är det viktigt att alla myndigheter tar ansvar för sin verksamhet och delar information med varandra, säger Michael Claesson.