Flygvapnet bjuder in till flygdag

Planeringen för Försvarsmaktens flygdag i Uppsala den 27 augusti är i sitt slutskede. I år laddar Försvarsmakten för rekordpublik under parollen ”Ta Höjd För Friheten”.

Stridsflyg jas 39
Stridsflyg jas 39
Jas 39 Gripen under en uppvisningsflygning i Finland 2022. Under flygdagen i Uppsala kommer besökarna få möjlighet att se svenska stridsflyg enskilt och i grupp. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Finskt skoljetflyg Hawker-Siddeley Hawk
Finlands uppvisningsgrupp "Midnight Hawks" deltar vid Flygdagen i Uppsala. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Swedish Air Force Historic Flight
Swedish Air Force Historic Flight deltar med äldre flygplansmodeller som tidigare nyttjats av flygvapnet. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Helikopter 16 transporterar last
Inte bara stridsflyg – även helikopter 16 kommer delta i flyguppvisningen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Flygdagen arrangeras av Upplands flygflottilj och är ett viktigt tillfälle att informera allmänheten om Försvarsmakten, flygvapnets del i gemensamma operationer och bädda för att rekrytera medarbetare.

Några av höjdpunkterna är att Jas 39 Gripen E genomför den första officiella avancerade flyguppvisningen och att finska flygvapnet deltar med både F-18 Hornet och sin uppvisningsgrupp Midnight Hawks. Under flyguppvisningarna deltar även andra svenska och utländska stridsflyg, helikoptrar och transportflyg. Även om flygvapnet står i centrum så finns representanter från alla försvarsgrenar på plats och deltar i uppvisningar och markutställningar.

Jas 39 Gripen släpper facklor, även kallat motmedel, under en uppvisningsflygning. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Förra gången flygdagen arrangerades i Uppsala, då av Luftstridsskolan 2018, besökte uppskattningsvis 140 000 personer eventet. I år har Försvarsmakten anpassat både programmet och arrangemanget för att bjuda besökarna på en folkfest samt att underlätta för publiken, främst vad gäller flöden till och från området.

– Ett av målen är att 100 000 besöker Försvarsmaktens flygdag, men vi planerar för ännu fler. Det viktigaste är inte antalet besökare utan att de som kommer får en positiv upplevelse. Vi har dragit många lärdomar från förra genomförandet och har dessutom planerat utifrån regionens förutsättningar denna gång, säger projektledaren Tommie Sandström på Luftstridsskolan.

Han framhåller vikten av den samverkan som Försvarsmakten haft med Uppsala kommun, myndigheter som polisen, räddningstjänst och sjukvård. Magnus Almerfors är operativ samordnare på polisen som klassar evenemanget som en särskild händelse vilket gör att de har tillgång till fler resurser än vanligt.

– Jag hade förmånen att vara med förra gången flygdagen hölls i Uppsala vilket då var Sveriges enskilt största evenemang det året. Även då hade flygdagen en stor påverkan på Uppsala stad. Det mesta var positivt, men trafiken och framkomligheten var några utmaningar. Försvarsmakten har varit otroligt duktig på att följa upp de erfarenheter vi drog då. Jag tror att intresset för årets flygdag kommer bli väldigt stort ur flera aspekter, både med tanke på omvärldsläget och att många evenemang gjorde uppehåll under pandemin, säger Magnus Almerfors.

Ett resultat av förra genomförandet är att man förlängt öppettiderna och gjort två identiska flyguppvisningspass, ett under förmiddagen och ett under eftermiddagen. Det innebär att besökarna inte behöver vara på plats hela dagen för att se alla programpunkter, med undantag för flygvapenchefens välkomsttal och ett taktiskt stridsmoment som båda är planerade efter lunchtid.

Trafiken till och från Uppsala garnison kommer att bli intensiv och besökare uppmanas att ta sig till området till fots, med cykel eller med de bussar som kommer gå i skytteltrafik från Uppsala Resecentrum. Det finns 31 000 parkeringsplatser i anslutning till Uppsala garnison. Med dubbla filer samt trafikreglering hoppas man kunna minska köerna samt öka hastigheten på flöden till och från eventets entréer och parkeringar.

Läs mer om Försvarsmaktens flygdag 2022 här.