Nytt avtal med Nato

Den 10 juni 2022 undertecknades ett avtal om värdnationsstöd av amiral Joachim Rühle, stabschef vid Natos högkvarter (Shape) i Bryssel, och viceamiral Jonas Haggren, chef för ledningsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter.

Militär undertecknar avtal
Militär undertecknar avtal
Viceamiral Jonas Haggren undertecknade avtalet på Natos högkvarter i Bryssel. Foto: SHAPE/Nato

Det nya avtalet handlar om det stöd som Sverige ska kunna ge till Nato-operationer, gemensamma övningar och insatser, och innebär också att ledtiderna kortas och processerna förenklas avseende vilken typ av stöd som kan tas emot, samt fastställer specifikationerna i samförståndsavtalet från 2014.

– Som samarbetspartner till Nato har Sverige lång erfarenhet av att öva inom ramen för värdlandsstöd och att underteckna detta avtal är ett naturligt steg framåt, säger viceamiral Jonas Haggren.

Att bygga upp Sveriges förmåga att ta emot militärt stöd vid olika konfliktnivåer som en del i internationella övningar är något som har övats under många år. Jonas Haggren säger att han hoppas att detta avtal ska öka Sveriges operativa förmåga att agera både enskilt och tillsammans med andra.