Första soldaterna på plats hos Jämtlands fältjägarkår

Måndagen den 20 juni var en historisk dag för återupprättade Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, då ryckte nämligen de första soldaterna in i logementskasernerna på Frösön i Östersund.

Nya rekryter hämtar ut utrustning.
Nya rekryter hämtar ut utrustning.
Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår invigdes i januari 2022. Nu har de första rekryterna ryckt in på Jämtlands fältjägarkår i Östersund. Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten
Nya rekryter bär på säckar med utrustning.
Jämtlands fältjägarkår i Östersund är en del av Västernorrlands regemente (I 21). Jämtlands fältjägarkår kommer att utbilda en infanteribataljon. Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten

Det är drygt 60 gruppbefälselever som nu ska göra närmare 12 månaders värnplikt.

Drygt hälften av dem är uttagna till Dalregementet (I 13) i Falun och resterande kommer att vara fördelade på Västernorrlands regemente (I 21) i Östersund och Sollefteå (17 i Östersund och tio i Sollefteå).

När de övriga soldaterna rycker in i början av augusti kommer gruppbefälseleverna också att vara på plats på sina respektive hemförband och då ansluter även årskullens kompanibefälselever till hemförbanden efter sina inledande månader på Norrbottens regemente (I 19) i Boden.

När alla soldater i årskullen 2022/23 har ryckt in i början av augusti kommer det att vara närmare 80 värnpliktiga i Östersund och cirka 40 i Sollefteå.