Norska hemvärnet övade med Fältjägarbataljonen

Under gångna två veckorna har soldater i de tre hemvärnsbataljonerna i Jämtland, Ångermanland och Medelpad övat i den stora totalförsvarsövningen Vildhussen. I övningen har även en gästande pluton från 12. Hemvärnsdistriktet i norska Tröndelag deltagit som ett underställt förband till Fältjägarbataljonen i Jämtland.

Norges hemvärn
Norges hemvärn
Norska hemvärnssoldater ur 12. Hemvärnsdistriktet i Tröndelag i Sverige. Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten
Bilar
Den norska hemvärnstroppen, motsvarande en svensk pluton, agerade bland annat motståndare i övningen Vildhussen. Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten
Radiokommunikation
Hemvärnssoldater från Norge använder sin kommunikationsutrustning i ett av fordonen. Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten
Norrmän
Kartan studeras under övningen Vildhussen. Norska hemvärnssoldater på bilden på plats i Sverige. Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten

För många av de norska hemvärnssoldaterna från trakterna runt Trondheim i norska Tröndelag var det första gången de deltog i en stor övning i Sverige. Men för Fältjägarbataljonen i Jämtland och 12. Hemvärnsdistriktet i Tröndelag var det långt ifrån första gången man övade tillsammans.

– Vi har haft återkommande utbyten med norska hemvärnet och det är mycket värdefullt. Vi lär oss mycket av varandra, konstaterar Erik Bengtsson, utbildningssektionschef vid Fältjägargruppen i Östersund.

Stor övning i mitten av maj

Övningen Vildhussen samlade närmre 1 500 deltagare i form av övade soldater, civila aktörer, instruktörer och figuranter när den genomfördes under två veckor i mitten av maj. 

Övningen inleddes i Östersund och Ragunda kommun i ett krisscenario med fokus på samverkan mellan civilförsvaret och Fältjägarbataljonen i Jämtland och flyttades senare över till Ångermanland med Ångermanlands och Medelpads hemvärnsbataljoner i ett krigsscenario med fokus på övningsmoment i de tre Ådalskommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand.

Det norska bidraget

Hemvärnstroppen, som motsvarar en svensk pluton, från HV 12 i norska Tröndelag var underställt förband till jämtländska Fältjägarbataljonen, men agerade även motståndare i form av B-styrka under vissa delar av övningen.

– Det här har varit väldigt givande. När jag var med i norska hemvärnsungdomen var jag med på olika tävlingar i Sverige, berättar hemvärnssoldaten Ole i en kort paus i stridsmomenten i skogarna utanför Östersund.

Fältjägare nöjda med samarbetet

Erik Bengtsson vid Fältjägargruppen är mycket nöjd med insatsen från de norska hemvärnssoldaterna under övningen Vildhussen. Han berömmer den norska hemvärnstroppen för deras professionella agerande och anser att de med detta bidragit till att höja motivationen hos de jämtländska hemvärnssoldaterna i övningen.

– De svenska och norska hemvärnssoldaterna har kunnat utbyta erfarenheter och kunskaper i till exempel stridsteknik och taktik, framförallt inom vår uppgift att störa. Att såväl öva tillsammans som mot med en tänkande motståndare som har nya infallsvinklar utvecklar och utmanar verkligen våra soldater att tänka på hur man kan agera, säger Erik Bengtsson.