Ing 2 bygger broar med Nato

Svensk försvarsförmåga har tillsammans med USA, Polen och Frankrike stärkt försvaret av Europa. Det svenska bidraget i övningen Defender 22 har bestått av ett reducerat kompani från Göta ingenjörregemente med ingående delar såsom kompaniledning, däcksbropluton, fältarbetsunderättelsegrupp och tekniskt stöd.

Däcksbro
Däcksbro
Svenska och amerikanska soldater upprättar gemensamt Däcksbro 300 över floden Narew i Polen. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
broförbindelse
Försvarsmakten deltog med ett reducerat kompani från Ing 2 som tillsammans med amerikanska förband byggde förbindelser över två olika vattendrag. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
dykare
Innan det byggs ut en bro måste bland annat strand och bottenförhållande klarläggas, en uppgift som bara kan lösas med hjälp av fältarbetsdykare. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
rekognoscering
Fältarbetsdykare från Ing 2 genomför rekognoscering inför byggnation av Däcksbro 300. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Soldater på bro
Soldater från Ing 2 genomför förberedelser inför byggnation av Däcksbro 300. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Stridsvagn i flod
Mediadag under Defender Europe 22 i Polen. Defender Europe är en USA-ledd övning som genomförs på olika platser i Europa.
Stridsvagn på bro
Däcksbro 300 över floden Narew. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Övning Defender Europe är en multinationell övning som genomförs årligen på olika platser i Europa med syfte att stärka Natos försvar. Till skillnad från USA som har anställda soldater i övningen har Sveriges bidrag i stort bestått av värnpliktiga soldater. Övningen har för dem även inneburit att de på plats i Polen genomfört sin slutövning. En något annorlunda slutövning till skillnad mot var de brukar genomföras.

Förstärkt internationell flytbroförmåga

Den gemensamma nämnaren för ländernas bidrag har varit flytbroförmåga. Broplutonen har tillsammans med andra nationer förberett, byggt och trafikerat Däcksbro 300, både som färja och bro, tillsammans med de amerikanska soldaterna. Den färdigställda bron bestod av svensk del och en amerikansk del, vilket var tekniskt utvecklande och samtidigt en symbolisk gest.

Inledningen på övningen bestod av att synka ländernas material, metoder och språk både fysiskt och verbalt. Varefter dagar med övningar passerat och förutsättningar och platser förändrats har de olika nationernas metoder synkats och språket blivit gemensamt, detta har i sin tur lett till en väldigt bra grund för fortsatta gemensamma övningar och insatser.

– Övningen har överträffat mina förväntningar i hur den utvecklat våra soldater och officerare. Att få träna i nya miljöer, med nya utmaningar och dessutom med våra internationella samarbetspartners har verkligen bidragit till en högre krigsduglighet på förbandet. Vi tar med oss mängder med nyttiga erfarenheter till framtida internationella övningar och fortsatt utveckling av vår flytbroförmåga. Ingenjörerna ur US Army har varit lätta att samarbeta med och vi har haft ett mycket givande utbyte, säger Daniel Johansson som varit ansvarig för att planera övningen.

Fältarbetsunderrättelse

Fältarbetsunderrättelsegruppen har som uppgift att med sina fältarbetsdykare inhämta fältarbetsspecifika underrättelser, information om bland annat terrängens möjligheter och begränsningar för egna förbands rörlighet. Det innefattar också att finna möjliga platser att upprätta ersättningsförbindelser, både fasta och flytande broar.

Under Defender Europe 22 har fältarbetsdykarnas huvudsakliga uppgift varit att rekognosera platser för överskeppningsoperationer och anfall över vattendrag inom vilka det upprättas flytande bro/färja med Däcksbro 300. Innan det byggs ut en bro måste bland annat strand och bottenförhållande klarläggas, en uppgift som bara kan lösas med hjälp av fältarbetsdykare. Finns det något som hindrar bron eller färjan i vattendraget som inte klarlagts innan överskeppningen kan det få konsekvensen att hela anfallsrörelsen stannar av och initiativet i anfallet förloras.

– Överskeppningen är ett väldigt känsligt skede under anfallet där många förband finns på en liten yta och möjligheten att gruppera på större bredd är begränsad, därför måste rekognoseringen genomföras dolt för att motståndaren inte ska kunna förutse vart vi väljer att ta förbanden över vattendraget och på så vis störa och försvåra överskeppningen, berättar Christopher Sandgren.

Vägen framåt

Övningen har skapat nya vägar för framtida samarbete, där nya kunskaper och relationer med kollegor från andra nationer kommer stärka oss i att försvara vårt land och bidra till att stärka andra länders försvar.

– Vår materiel och metoder inger respekt och sättet våra soldater och befäl presterar är en grund till stolthet, vi bidrar tillsammans med US Army med en vital förmåga för försvaret av Europa och Sverige, avslutar Peder Hertzberg, övningsledare för det svenska bidraget.