Första övningen med robotsystem 103/Patriot

Under Luftförsvarsövning 2022 deltar Luftvärnsregementet (Lv 6) med nya viktiga förmågor.
– Övningen är unik eftersom det är den första stora övningen där vi bidrar med förmågan som robotsystem 103 har. Genom övningen tar Försvarsmakten stora steg mot att integrera luftvärnet som en del av luftförsvaret, säger Luftvärnsregementets chef överste Mikael Beck.

Robotsystem 103
Robotsystem 103
Robotsystem 103/Patriot grupperat under Luftförsvarsövning 2022. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Soldat vid lavett eldenhet 103
Soldat vid lavett till eldenhet 103. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén, flygvapenchef Carl-Johan Edström och Lv 6 chef Mikael Beck
Överbefälhavare Micael Bydén, flygvapenchef Carl-Johan Edström och Lv 6 chef Mikael Beck i samspråk under ett besök vid en av Lv 6 grupperingsplatser i Kalmar. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Ölandsbron
Delar av luftvärnsbataljonen kör över Ölandsbron. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Joakim Dahlbom
Joakim Dahlbom är chef för avdelningen Strid mot luftmål vid Luftvärnets stridsskola på Luftvärnsregementet. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen
Delar av Norrbottens flygflottiljs flygförband som Lv 6 övar tillsammans med i Kalmar. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Hampus Månsson och Alexander Fors
Hampus Månsson och Alexander Fors gör värnplikten vid Luftvärnsregementet i Halmstad. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Underrättelseenhet 23 vid Kalmar slott
Underrättelseenhet 23 grupperad i centrala Kalmar vid Kalmar slott. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Två soldater
Två värnpliktiga soldater vid en underrättelseenhet 23. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Införandet av robotsystem 103/Patriot pågår och är en del av Försvarsmaktens tillväxt. Den första eldenheten togs emot förra året. Fler är på ingång. Genom införandet av ett nytt luftvärnssystem har Luftvärnsregementet och Försvarsmakten fått en helt ny förmåga att kunna bekämpa ballistiska missiler och nå mål på längre avstånd och högre höjder.
Att Luftvärnsregementet övar tillsammans med Flygvapnet är viktigt eftersom luftvärnet utgör en del i luftstridskrafterna och luftförsvaret av Sverige.
– Var vi övar spelar egentligen ingen roll. Hela Sverige är viktigt att försvara. Det viktiga är vem vi övar med. Att vi övar med flygvapnet och att vi övar ett högkonfliktsscenario, säger Mikael Beck.

I början av övningen grupperade luftvärnsbataljonen från Lv 6 på och omkring Skaraborgs flygflottilj (F7) i Såtenäs. Under andra halvan av övningen har bataljonen befunnit sig i Kalmar med omnejd. I Kalmar finns för närvarande även delar av Norrbottens flygflottilj (F21) och tillsammans med luftvärnet övas skydd av den civila flygplatsen Kalmar Öland airport.   
– Det är genom övning vi tränar och verifierar förbandets förmåga, och det är på övning vi tränar officerare och soldater på att tillsammans med flygvapnet bli en del av luftförsvaret. Det är när vi övar vi blir farligare för motståndarna, säger Mikael Beck.

Joakim Dahlbom är chef för avdelningen Strid mot luftmål (SML) inom Luftvärnets stridsskola på Lv 6. Hans uppgift under övningen är att följa upp, värdera striden mot luftmål och att koordinera flygmoment så att luftvärnsförbanden får öva sina färdigheter. Han samverkar framför allt med de flygförband som agerar fiende.
– Det har gått över förväntan. Jag är nöjd med att vi har fått till bra övningsmoment där vi tillsammans med flygvapnets jaktflyg genomfört gemensam strid mot fienden, säger han.

Att samöva inom bataljonen är också viktigt.
– Det är första gången vi övar alla dess ingående förbandsdelar och vapensystem som robot 98, robot 103, stab- och trosskompaniet samt vårt nya markförsvarskompani. Det är en utmanande övning för flygstaben och bataljonsstaben att leda bataljonen och samordna striden mot luftmål, säger Joakim Dahlbom.

Framöver kommer Luftvärnsregementet att få ytterligare ny materiel som utökar Sveriges förmåga, till exempel nya sensorer och fler eldenheter 103.
– Det är jättebra att vi får öva, pröva och utveckla våra metoder. Det kan man bara göra på den här typen av övning där alla ledningsnivåer deltar. Från flygstaben ner till enskilda eldenheter, säger Joakim Dahlbom.

För de värnpliktiga är Luftförsvarsövningen slutövning där deras förmågor testas så att de efter muck kan krigsplaceras. Omvärldsläget har förändrats mycket sedan de ryckte in och framtiden är svår att förutspå.
– Verkligheten har blivit lite mer påtaglig. Jag tror många tidigare såg värnplikten som en utmaning och en chans till personlig utveckling. Ingen tänkte på att det kan bli krig. Det som har skett i Ukraina är skrämmande men det ger också ett klarare syfte till vad vi gör och det skapar motivation att göra rätt saker, säger Hampus Månsson som gör värnplikten på en robot 98-pluton.
Omvärldsläget har gjort att han och hans kamrat Alexander Fors funderat mer på luftvärnets betydelse.
– Det känns bra att veta att det vi gör är av stor betydelse för Sveriges försvarsförmåga. Det vi gör är viktigt. Om något händer kommer vi att behövas, säger Alexander Fors.