Västernorrlands regemente är tillbaka

Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21), har återupprättats. Högtidliga ceremonier har hållits i både Sollefteå och Östersund. Prins Carl Philip deltog i ceremonin i Sollefteå där han förklarade det nya regementet invigt.

Prins Carl Philip gör honnör.
Prins Carl Philip gör honnör.
Prins Carl Philip deltog under invigningen i Sollefteå på uppdrag av kungen. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Regementschef tar emot fana.
Regementschef Jonas Karlsson tar emot regementets fana. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Publik står uppradade.
Allmänheten var inbjudna till ceremonin i Sollefteå som genomfördes i söndags. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Prins Carl Philip håller tal.
"På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat," sa prins Carl Philip i sitt invigningstal. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Militär bär en fana framför en publik.
På måndagen genomfördes en ceremoni i Östersund för att markera att det nya regementet har verksamhet på två orter. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Söndagen den 16 januari invigdes Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår i regementsparken vid det gamla kasernområdet på Hågesta i Sollefteå. Prins Carl Philip var där på uppdrag av kungen.

– Jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet. På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat, sa prins Carl Philip i sitt invigningstal.

Överste Jonas Karlsson är chef för det nya regementet.

– Det är med stor stolthet och ära men även med ödmjukhet jag i dag tar befälet över Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår. Vi står nu inför att bygga upp ett nytt regemente på två orter, säger Jonas Karlsson.

Han betonade regementets strategiska läge i sitt invigningstal.

– Det som är grunden för ett regemente är utbildningen av soldater till våra krigsförband. De soldater som ska utgöra grunden i de lätta infanteribataljonerna som ska utbildas i Sollefteå och Östersund ska vara lokalt rekryterade. Det skapar en folkförankring samtidigt som det medger möjlighet till hög beredskap i en strategiskt viktig region, säger Jonas Karlsson.

Visningsbild film invigning I 21.
Se videoklippet från invigningen.

Regementet har en lång och stolt historia i både Västernorrland och Jämtland.

Valet av den 16 januari som återinvigningsdag knyter an till historien eftersom Sverige på samma dag, år 1646 upprättade Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente.

– Det här är något väldigt viktigt som händer. Vi får ny en permanent militär närvaro i det som kallas för Sveriges midja. Det har en viktig roll när det gäller stödet från andra om vi skulle behöva det i en krissituation, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

På måndagen genomfördes en ceremoni i Östersund för att markera att det nya regementet har verksamhet på två orter.

Sedan gamla I 21 avvecklades i och med försvarsbeslutet år 2000 har viss militär verksamhet funnits kvar i Sollefteå genom Försvarsmaktens hundtjänstenhet och 15:e hemvärnsbataljonen. I Östersund har Fältjägargruppen och 14:e hemvärnsbataljonen funnits kvar.