Utlandsveteraner ges möjlighet att påverka framtida veteranstrategi

Nu erbjuds utlandsveteraner att vara delaktiga när Försvarsmakten tar fram underlag till regeringens framtida veteranstrategi. Genom en Sifo-undersökning engageras utlandsveterankollektivet med cirka 54 000 individer. Underlaget ska presenteras den 1 oktober för regeringen.

Soldater
Soldater
Arkivbild från insatsen i Kosovo.

Under mars månad nås Sveriges militära utlandsveteraner av undersökningen som ska bidra till att utveckla tre av fyra områden som regeringen anser är viktigast i den framtida veteranstrategin: stöd, erkänsla och kompetens. Områden som Försvarsmakten ska ge förslag på till utveckling för en aktiv veteranstrategi och som ska omfatta de kommande fem till tio åren.

Försvarsmaktens Veterancentrum, som har fått ansvaret att leda arbetet med att ta fram underlaget förklarar metodvalet av Sifo-undersökningen:
– En totalundersökning blev den bästa lösning för att göra så många av utlandsveteranerna som möjligt delaktiga med sin syn på de tre områdena, säger Monica Larsson, ställföreträdande chef för Försvarsmaktens Veterancentrum.

För att fånga utlandsveteranernas perspektiv och synpunkter ställs både slutna och öppna frågor. Som exempel finns möjlighet att gradera den egna erfarenheten av stödverksamheten, sedan stödet förstärktes i lag 2011. För att bidra till att omhänderta utlandsveteranernas kompetens bättre finns frågor om relationen till Försvarsmakten i dag och vilken typ av utvecklande verksamhet som utlandsveteranen själv vill delta i.

– Frågorna är inte heltäckande. Därför finns möjligheten till att ge fritextsvar, som vi hoppas på att så många som möjligt tar sig tid att fylla i. Det skulle ge oss fler insikter och i förlängningen ett bättre underlag, säger Mikael Wallentin Åström, utvecklings- och kommunikationsstrateg på Försvarsmaktens Veterancentrum.

För temat forskning, det fjärde området, ska en oberoende forskare utreda vilka ytterligare steg som regeringen bör driva om Sveriges utlandsveteraner. Syftet är att öka kunskapen om gruppen för att i förlängningen förbättra Försvarsmaktens verksamhet till utlandsveteraner och deras anhöriga.