Stärkt säkerhetsskyddslag

Försvarsmakten får ett utökat tillsynsansvar för säkerhetsskyddet i Sverige genom en roll som samordningsmyndighet. Det är en av de förändringar i säkerhetsskyddslagen som infördes den 1 december 2021.

jordglob
jordglob
I en allt osäkrare omvärld behöver myndigheter och företag bli bättre på att identifiera vad som ska ges ett säkerhetsskydd liksom hur skyddet ska utformas. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Inom försvarssektorn finns många verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. I en allt osäkrare omvärld behöver myndigheter och företag bli bättre på att identifiera vad som ska ges ett säkerhetsskydd liksom hur skyddet ska utformas.

– Förändringarna av säkerhetsskyddslagen är ett viktigt led i att öka Sveriges säkerhet. Främmande makt inriktar sig mot den svagaste länken och därför behöver alla hjälpas åt att höja säkerhetsnivån i samhället. Det är bra att Försvarsmakten är med och bidrar i detta viktiga arbete, säger kommendör Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret vid Must.

I och med lagändringen blir Försvarsmakten, tillsammans med Säkerhetspolisen, samordningsmyndighet för de sammantaget 13 tillsynsmyndigheter som ansvarar för att kontrollera att myndigheter och företag följer säkerhetsskyddsbestämmelserna. Ett samverkansforum har bildats under ledning av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. För att ytterligare stärka tillsynsarbetet ska de två samordningsmyndigheterna förmedla metodstöd och relevant hotinformation till tillsynsmyndigheterna.

Lagändringen innebär även större befogenheter för tillsynsmyndigheterna, till exempel vad gäller möjligheten att kräva tillgång till viss information. De kan även besluta om viten eller sanktionsavgifter mot verksamheter som inte följer säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ytterligare en förändring är att Försvarets materielverk, FMV, blir tillsynsmyndighet för företag inom området försvarsmateriel.