ÖB: Vi är beredda på olika händelseutvecklingar

Just nu pågår omfattande rysk militär verksamhet i Europa, särskilt vid gränsen till Ukraina. Försvarsmakten följer utvecklingen noga och har samtidigt beredskap för att möta olika typer av händelseutvecklingar ur ett bredare perspektiv.

Soldater
Soldater
Försvarsmakten följer rörelser i vårt närområde dygnet runt, årets alla dagar. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Stridsflygplan
Försvarsmakten följer utvecklingen noga och har samtidigt beredskap för att möta olika typer av händelseutvecklingar ur ett bredare perspektiv. Foto: Försvarsmakten
Militära fartyg
Försvarsmakten har alltid förband i beredskap på marken, till sjöss, i luften och i cyberdomänen. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Radarfordon
Försvarsmakten har en bra bild över Rysslands kapacitet, såväl vid Ukrainas gränser som i vårt direkta närområde. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Spanande soldat
Försvarsmakten delar bilden av Rysslands kapacitet med våra samarbetspartners. Foto: Försvarsmakten
Drönare
Sverige utformar sin egen säkerhetspolitik, inklusive vem vi samarbetar militärt med, säger ÖB. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Läget runt om oss i världen är sammantaget mer instabilt, mer konfliktfyllt och har blivit allt svårare att förutse. Även Sverige, vårt närområde och EU påverkas förstås av detta. Den nuvarande utvecklingen sker i en region som stått högt på den säkerhetspolitiska dagordningen sedan 2014 och Rysslands illegala annektering av Krim.
– Vi följer utvecklingen noga och vidtar de åtgärder och anpassningar vi bedömer att situationen kräver. Vi har en bra bild över Rysslands kapacitet, såväl vid Ukrainas gränser som i vårt direkta närområde, och det är en bild vi delar med våra samarbetspartners, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Överbefälhavare general Micael Bydén.
Överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Rysslands tonläge är högt, bland annat med förslag på en ny säkerhetsordning i Europa som innehåller krav riktade till väst och Nato om att dra tillbaka militär infrastruktur i östeuropeiska länder. ÖB poängterar att de ryska förslagen är oacceptabla då de skulle förändra Försvarsmaktens grundläggande förutsättningar att bygga säkerhet tillsammans med andra. Sverige utformar sin egen säkerhetspolitik, inklusive vem vi samarbetar militärt med.
– Försvarsmaktens uppgift inom vår säkerhetspolitiska lösning är att kunna verka tillsammans med andra även i skarpa situationer. Det kräver att vi fortsatt kan öva tillsammans i vår egen geografi, utveckla interoperabilitet och gemensamma metoder, fortsätter han.

Många blickar riktas mot den ryska truppsammandragningen vid Ukrainas gränser just nu och överbefälhavaren Micael Bydén understryker att Försvarsmakten måste se utvecklingen även i ett bredare perspektiv. Försvarsmakten släpper inte händelseutvecklingen i vårt närområde, Östersjöområdet eller Arktis.
– Försvarsmakten följer rörelser i vårt närområde dygnet runt, årets alla dagar. Även under högtider och långhelger. Vi har alltid förband i beredskap på marken, till sjöss, i luften och i cyberdomänen. Vi är beredda på olika händelseutvecklingar.