Afghanistanveteranernas erfarenheter ska undersökas

Nu ska Försvarsmaktens Afghanistanveteraner få göra sina röster hörda i en Sifo-undersökning. Insikterna från undersökningen ska bidra till Försvarsmaktens fortsatta utveckling av förbandens bemötande av utlandsveteraner: före, under och efter insats.

Soldater
Soldater
Drygt 7 500 utlandsveteraner har tjänstgjort i Afghanistan mellan 2002 och 2020. Nu får de dela med sig av sina erfarenheter i en undersökning. Foto: Joel Thungren /Försvarsmakten
Person vid dator
Christopher van Zant är projektledare för undersökningar vid Försvarsmaktens Veterancentrum. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

Drygt 7 500 utlandsveteraner har tjänstgjort i Afghanistan mellan 2002 och 2020 och insatsens avslut fick stor medial uppmärksamhet.
– Vi både såg och hörde mycket i media om Afghanistaninsatsen efter att talibanregimen övertog makten, men det har getts mindre utrymme till de som faktiskt har varit utsända, vilket är bakgrunden till undersökningen, säger Christopher van Zant, projektledare för undersökningar vid Försvarsmaktens Veterancentrum.

Veterancentrum arbetar tillsammans med Kantar Public i flera Sifo-undersökningar. Undersökningarna bidrar till insikter om allmänhetens kännedom om utlandsveteraner och utlandsveteranernas egna erfarenheter från utlandsinsats.

– Hur kan vi bättre förbereda insatt personal på en internationell insats och vad den kan tänkas innebära? Det är en av flera kunskaper som vi kan få av den här undersökningen, säger Christopher van Zant.

Resultatet av undersökningen kommer att göras tillgänglig från och med mars 2022 på Försvarsmaktens webbplats.