Malmö värd för Nationella totalförsvarsdagen

På grund av pandemin har den nationella totalförsvarsdagen skjutits fram från ursprungsplaneringen i samband med TFÖ 2020. Nu satsas för fullt på ett genomförande i Malmö lördagen den 18 juni 2022.

helikoptrar över publikhav
helikoptrar över publikhav
Foto: Försvarsmakten

Utvecklingen av totalförsvaret är ett gemensamt ansvar och allmänhetens kunskap om varför Sverige stärker sitt totalförsvar behöver öka. Försvarsmakten och MSB arrangerar därför tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne och Malmö stad den Nationella totalförsvarsdagen i Malmö lördagen den 18 juni 2022. Dagen ska visa hur olika aktörer i Sverige tillsammans bygger ökad totalförsvarsförmåga och tydliggöra Sveriges strategiska läge i Östersjöregionen.

Målet är förutom att bygga ökad kunskap även att skapa engagemang och intresse hos fler att bidra. Det ska vara en mötesplats där både militära och civila myndigheter, organisationer och företag har en viktig roll. Besökare kommer att få se verksamhet där flera aktörer verkar tillsammans inom totalförsvaret, kunna testa prova-på-aktiviteter, ha möjlighet att samtala om totalförsvar och hitta spännande möjligheter att engagera sig.

Försvarsmakten och MSB har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhängande planering för totalförsvaret. Riksdagens beslut och regeringens förslag i propositionen Totalförsvaret 2021-2025 (prop. 2020/21:30) har fokus på att stärka både det civila och det militära försvaret för ett mer motståndskraftigt Sverige.