Ett möte mellan unga och äldre utlandsveteraner på FN-dagen

En ny generation utlandsveteraner anslöt sig till firandet av FN-dagen den 24 oktober som genomfördes vid Djurgården i Stockholm. Det blev ett möte mellan både unga och äldre utlandsveteraner.

FN-soldater
FN-soldater
Det har skett enorma förbättringar kring omhändertagandet av veteraner efter insats. Bilden är från Suez 1956. Foto: Olle Brennius/Sörmlands museum
Blå basker
Frida Larsson, som 2020 tjänstgjorde i Mali på FN-insatsen Mali 12, bärandes sin blåa basker på FN-dagens ceremoni på Djurgården i Stockholm den 24:e oktober. Foto: Malin Fogelmark/Försvarsmakten
Panelsamtal
Annika Nordgren Christensen, militärpolitisk rådgivare åt ÖB, som moderator av panelsamtal med Sverker Göransson, Sveriges veteranförbund, Mats Fogelmark, Försvarsmaktens veterancentrum och Frida Larsson, Mali 12. Foto: Malin Fogelmark/Försvarsmakten
Veteraner
Samtal mellan ”Suez-Kjell” och ”Mali-Frida” som båda deltog under dagens program på Armémuseet. Foto: Malin Fogelmark/Försvarsmakten
Kransnedläggning
Nedläggning av krans vid FN-monumentet av förvaltare Martin Engdahl, Veterancenter, Frida Larsson, Mali 12, och Mats Fogelmark Veterancenter. Foto: Kim Svensson
FN-veteraner
Mats Fogelmark från Veterancenter höll tal, flankerad av Annika Engblom, Riksdagen och Bengt Wicksén, Kongoveteranerna. Foto: Kim Svensson

Under ett panelsamtal anordnat av Armémuseum diskuterades det om hur Försvarsmakten arbetar i dag. Bland deltagarna fanns Frida Larsson, som tjänstgjort på FN-insats i Mali 2020, och hon berättade om sina upplevelser.

– Att få representera Sverige i och utanför våra gränser är ett privilegium och något jag aldrig skulle ta för givet att få göra, säger Frida Larsson.

Kjell Jonsson som höll ett föredrag om hur det var när han kom från FN-insats i Suez 1956, kunde konstatera att det skett enorma förbättringar kring omhändertagandet efter insats.

– Bättre försent än aldrig, säger Kjell Jonsson.

Försvarsmakten har utvecklat ett uppföljningskoncept för att bättre omhänderta utlandsveteraner. Inför insatsen genomförs utbildning och träffar för både utlandsveteraner och deras anhöriga. Efter insatsen sker en aktiv uppföljning av utlandsveteraner i fem års tid anpassat efter insatsens karaktär.

Dagen fortsatte sedan vid FN-monumentet på Djurgården där det anordnades en ceremoni av Sveriges veteranförbund och Fredsbaskrarna Stockholm.