Där luft och hav möts

Gemensam sjömålsbekämpning

Att Luftförsvarsövning 2021 och den marina övningen Swenex går samtidigt är ingen tillfällighet, det finns flera olika beröringspunkter. Samordnad sjömålsbekämpning är ett exempel där marinen och flygvapnet gemensamt har möjlighet att kraftsamla resurser i form av både stridsflygplan, fartyg och kustrobot för bekämpning av sjömål. Här har de sjöoperativa helikoptrarna ur tredje helikopterskvadron en viktig roll där de med olika sensorer kan bidra med att fastställa positionen på de fartyg som ska bekämpas vid en samordnad vapeninsats.

20211022, Luftförsvarsövning 2021
20211018 - 28. Marinens övning Swenex
Helkoptrar ur Helikopterflottiljen deltar 
Helikopter 15 landar på Marinens ubåtsräddningsfartyget HMS Belos
20211022, Luftförsvarsövning 2021
20211018 - 28. Marinens övning Swenex
Helkoptrar ur Helikopterflottiljen deltar 
Helikopter 15 landar på Marinens ubåtsräddningsfartyget HMS Belos
Helikopter 15 landar på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
20211020, Luftförsvarsövning 2021
20211018 - 28. Marinens övning Swenex
Helkoptrar ur Helikopterflottiljen deltar 
Helikopter 15
Helikopter 15 görs klar för start på basen i Västervik. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
211022 Swenex, LFÖ 21. Helikopter 14 och Helikopter 16
Helikopter 14 och helikopter 16 landar in hos marinen. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten.
20211023, Luftförsvarsövning 2021
20211018 - 28. Marinens övning Swenex
Helkoptrar ur Helikopterflottiljen deltar 
Helikopter 14
Helikopter 14 är den av flygvapnets helikoptrar som har flest sensorer, tydligast syns den taktiska radar som hänger under helikoptern. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
20211018 - 28. Marinens övning Swenex
Helkoptrar ur Helikopterflottiljen deltar 
Helikopter 15
Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos
Helikopter 15 firar ner materiel. Foto: Sofia Löveborn/Försvarsmakten
20211018 - 28. Marinens övning Swenex
Helkoptrar ur Helikopterflottiljen deltar 
Helikopter 14
Helikopter 15
Helikopter 16
Finska och svenska fartyg samt kustbevakningens fartyg
Ingående enheter i Swenex ur svenska och finska försvarsmakten. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

När övningen startade lämnade flygtaktisk chef över tredje helikopterskvadron till marintaktisk chef. Helikoptrarna utgår från en av flygvapnets tillfälliga baser och till reservbaser som finns närmare kusten. Helikopter 15 har även möjlighet att tillfälligt basera ombord på vissa av marinens fartyg.

Helikoptrar har många användningsområden i den marina striden. Helikopter 14 har flera olika sensorer. När dessa kommer upp på högre höjd kan de snabbt täcka större områden och detektera fartygsrörelser på ytan och även periskop från ubåtar. En taktisk radar, IR-sökare och traditionella handhållna kameror ser vad som händer på ytan och helikopterns aktiva sonar och passiva sonarbojar ser och hör vad som sker under vattnet.

– Våra sjöoperativa helikoptrar kan till skillnad från fartygen till sjöss snabbt röra sig över en stor yta. En stor fördel är att man även kan uppträda tillbakadraget men ändå lösa uppgiften att spana mot fartyg på ytan och skapa mållägen för vapeninsats från korvetter. En sjöoperativ helikopter kan snabbt skifta roll från exempelvis ubåtsjakt med sonar till att spana efter fartyg på ytan med radar, säger chefen för tredje helikopterskvadron Niklas Wiklund från en helikopterbas utanför Västervik.

Även helikopter 15 kan utrustas med sonarbojar som släpps i vattnet och kan lyssna av vad som händer under ytan utan att vare sig helikopter eller fartyg finns i närheten. Den lätta helikopter 15 kan också landa ombord på flera av marinens fartygstyper och går det inte att landa kan helikopter 14 som har ytbärgare ombord hjälpa till att vinscha både människor och materiel till eller från fartyg.

Under Swenex bidrar flygvapnet och andra helikopterskvadron även med helikopter 16 som visserligen inte används ute till havs men kustnära för både trupptransporter och transport av skadade till närmaste förbandsplats.

– Tredje helikopterskvadron är inom ramen för övningar och skarpa operationer helt integrerade i marinens så kallade Task Organisation. Det innebär att skvadronen då lyder under CTF (Commander Task Force) som är marintaktisk chef. Skvadronens helikoptrar kan direkt samverka med en taktisk chef till sjöss som tilldelar helikoptrarna olika uppgifter som löses antingen enskilt eller i nära samverkan med fartygen, berättar kommendörkapten Niklas Wiklund.    

Niklas Wiklund har sin bakgrund inom marinen, bland annat som fartygschef på korvetter och är ett bra exempel på hur man tar tillvara på olika erfarenheter och det nära samarbetet mellan försvarsgrenarna. Ett annat exempel är att helikopter 14 är utrustade med liknande typer av ledningssystem som sedan tidigare finns i marinen. Detta gör att de taktiska koordinatorer som arbetar i helikoptern med de olika sensorerna har fått en grundutbildning i, eller tidigare jobbat i marinen.