Mellan den 18-28 oktober 2021 genomförs marinövningen Swenex-21 (Swedish Naval Exercise). Den är en nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus. Övningen syftar till att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till strid.

Övningen genomförs i östersjöområdet från Ålandsförträngningen till Öresund längs Sveriges öst- och sydkust mellan den 18-28 oktober. Övningen är nationell och samtliga marina förband deltar i Swenex-21. Finland, som är Sveriges viktigaste samarbetspartner deltar med flera fartyg.

Totalt deltar omkring 2 200 personer i övningen varav merparten från Sveriges marina förband. Ett drygt 20-tal större stridsfartyg korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåt deltar tillsammans med stridsbåtar och bevakningsbåtar. Åtta fartyg som tillhör finska marinen är också med.

Tillsammans med flygvapnet

Swenex-21 genomförs samtidigt som Luftförsvarsövning 21 och gemensamma övningsmoment med helikoptrar och stridsflygplan från flygvapnet kommer att genomföras.

Några av dessa träningsmoment kommer att genomföras under övningen:

  • Ta och säkra kuststräcka för att försvara Sverige mot en angripare
  • Sjöfartskydd, för att säkra import och viktiga hamnar
  • Öva logistikförsörjning av krigsförbanden
  • Öva sjöminering
  • Samverkan med andra myndigheter, exempelvis Kustbevakningen
Visbykorvetterna kommer att öva tillsammans med finska ytstridsfartyg
Visbykorvetterna kommer att öva tillsammans med finska ytstridsfartyg
Visbykorvetterna kommer att öva tillsammans med finska ytstridsfartyg Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Minröjningsfartygen kommer att träna på sjöfartsskydd.
Minröjningsfartygen kommer att träna på sjöfartsskydd. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Första ubåtsflottiljen deltar i Swenex.
Första ubåtsflottiljen deltar i Swenex. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Soldater från Första och Fjärde amfibieregementet deltar i övningen.
Soldater från Första och Fjärde amfibieregementet deltar i övningen. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten

Viktig övning

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och omvärlden har förändrats. Därför har regeringen beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan med ökad militär förmåga i Sverige och närområdet. Vår förmåga ska kunna försvara vårt oberoende och vår självständighet. Genom att öva upprätthåller vi vår beredskap och kan snabbt agera, om något oförutsett händer i vårt närområde. Marinen är ständigt insatsberedd. Tillsammans med andra stridskrafter och myndigheter bidrar Swenex till att skapa stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet.

Mediakontakter

Michaela Linge 
Kommunikationschef Sjöstridsskolan
Telefon: 0723-86 86 83, michaela.linge@mil.se