Lyckad beredskapskontroll när Operation Sirius prövade armén

Under de senaste dagarna har boende på det småländska höglandet märkt av en intensiv militär verksamhet. Orsaken är att Försvarsmakten på kort varsel har genomfört en beredskapskontroll där arméförband ur andra brigaden har samtränat i områdena kring Eksjö för att höja sin förmåga.

Pansarsoldater på kaj.
Pansarsoldater på kaj.
Under beredskapskontrollen fick ett stridsvagnsförband order att rycka fram från Eksjö mot Oskarshamn. Här har styrkan löst uppgiften och grupperat vid hamnen i Oskarshamn. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Skyttesoldater skjuter på skjutfält.
Förbanden som kallats samman bildade en bataljonsstridsgrupp. På Eksjö övnings- och skjutfält genomfördes skarpskjutning. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Löjtnant i fält.
Löjtnant Caroline Hammar, kvartermästare vid Skaraborgs regemente. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Stf. arméchef och ambulansförare.
Ställföreträdande arméchef brigadgeneral Laura Swaaan Wrede på övnings- och skjutfältet i Eksjö. Till vänster Isak Henriksson, ambulansförare. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Stridsfordon i skog.
Pansarskyttesoldater och stridsfordon grupperade inför ett av momenten i beredskapskontrollen. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Överstelöjtnant
Överstelöjtnant Bengt Fransson, ansvarig för beredskapskontrollen. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Ingenjörbandvagn 120
Ingenjörbandvagn 120 är Försvarsmaktens tyngsta fordon. Här grupperad på Eksjö övnings- och skjutfält. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Tungdragare
Framryckning mot Oskarshamn i tungdragare med Stridsvagn 122. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
transport av stridsvagn 122
Stridsvagn 122 under transport med tungdragare på väg mot Oskarshamn. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 i skog
Stridsfordon 90 under framryckning i terrängen på väg mot stridsställning. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Honnör för stridsvagn
Försvarsmakten hälsas välkomna till Oskarshamn. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Ordern om att göra sig redo för att förflytta flera tunga krigsförband till Eksjö kom utan förvarning. Operation Sirus som avslutades på onsdagen var en beredskapskontroll där flera krigsförband plötsligt fick order att förflytta sig till Eksjö övnings- och skjutfält. När de kommit fram slogs de enskilda enheterna ihop och bildade en bataljonsstridsgrupp.

För de enskilda förbanden innebar det att de fick en uppgift som de inte känt till på förhand. Ett efter ett larmades de in och transporterade sig operativt till småländska höglandet. 

– Som kvartermästare innebar det att vi fick börja genomföra kontroller av våra vagnar, se till att de var driftdsugliga och kontrollera att våra radioapparater fungerade korrekt. Sedan var det bara att fortsätta med ytterligare förberedelser, så det blev många timmars arbete och lite sömn under den första veckan, säger löjtnant Caroline Hammar, kvartermästare vid Skaraborgs regemente.

Direkt från högvakten

För många enskilda soldater och officerare innebar de order som kom ett snabbt skiftat fokus.

– Jag befann mig i Stockholm och gick högvakt. Jag fick besked att vi skulle återvända till Skövde och göra oss redo. Det var bara att ringa de närmaste och ställa in planerna för helgen och berätta att jag blir borta några dagar. Sen hämtade vi ut all utrustning och rullade mot Eksjö. Det regnade en del när vi kom fram hit och slog upp förläggningen, säger Robin Hörlin, skytt på stridsfordon 90 vid Skaraborgs regemente. 

Ingenjörsoldat.
Ingenjörsoldat kontrollerar en fordonsmina 14. Se filmen där hela momentet genomförs. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Nya och snabba besked

En beredskapskontroll innebär att förbanden tilldelas en uppgift som de inte känt till på förhand. När ordern kommer måste de olika enheterna snabbt sätta sig in i uppgifterna för att börja kunna lösa dem omedelbart. Detta innebär att grundberedskap och beredskapstider kontrolleras. Det kan handla om så enkla saker som att rätt person finns på plats för att låsa upp förråd, till att den mest avancerade tekniska utrustningen fungerar korrekt.

Ur enskilda delar bildades en helhet och utmaningen uppstår när alla enskilda enheter ska integreras.

– Insatschefen vill kontrollera alla delar av Försvarsmakten och denna gång prövades ett större slagkraftigt arméförband. Det har fungerat väl, men vi har också dragit erfarenheter som vi tar med hem. När kontrollen bröts var förbandet redo att lösa ytterligare uppgifter om så skulle ha behövts, säger överstelöjtnant Bengt Fransson, ansvarig för kontrollen. 

Därför kontrolleras förbanden

Beredskapskontroll är ett viktigt instrument för insatschefen att följa upp tillgänglighet och förmågor hos krigsförbanden. Allt för att säkerställa att dessa är gripbara när de behövs där de behövs.

– Nu har vi kontrollerat arméns förmåga att bidra till territoriell integritet. Vi är väldigt nöjda med resultatet och den skicklighet som förbanden uppvisat, säger Bengt Fransson. 

Runt 500 soldater och officerare deltog i beredskapskontrollen. Pansarskytteförband och stridsvagnsförband från Skaraborgs regemente (P 4), ingenjörförband från Göta ingenjörregemente (Ing 2), lednings- och sambandsenheter ur Ledningsregementet, FMTIS, Södra militärregionen, Trängregementet (T 2), Försvarsmaktens logistik samt Eksjö garnison omfattades av kontrollen.