Nationella totalförsvarsdagen i Malmö 18 juni 2022

Ursprungligen skulle den Nationella totalförsvarsdagen hållas i samband med Totalförsvarsövning 2020. Men på grund av pandemin sköts den på framtiden. Men nu är planerna i full gång för att genomföra den - i Malmö lördagen den 18 juni 2022.

 Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad.
 Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad.
Bild från Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad. Foto: Charlott Petersson/Försvarsmakten
 Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad.
Bild från Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad. Foto: Cristian Löfgren/Försvarsmakten
 Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad.
Bild från Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad. Foto: Charlott Petersson/Försvarsmakten
 Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad.
Bild från Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad. Foto: Charlott Petersson/Försvarsmakten
 Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad.
Bild från Totalförsvarsdagen på Lv 6 i Halmstad. Foto: Cristian Löfgren/Försvarsmakten

Utvecklingen av totalförsvaret är ett gemensamt ansvar som berör såväl statliga myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag som enskild individ. För att kunna ta det ansvaret behöver kunskapen i samhället öka om vad som krävs för att Sverige ska utveckla förmågan att möta svåra utmaningar och ytterst krig. Den Nationella totalförsvarsdagen är ett led i det arbetet.

Dagen arrangeras av Försvarsmakten och MSB tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad och ska visa hur olika aktörer i Sverige tillsammans bygger ökad förmåga och samtidigt är syftet att skapa insikt om Sveriges strategiska läge i Östersjöregionen.

Förutom att öka kunskapen är det även ett mål att skapa engagemang och intresse hos fler att bidra. Dagen ska vara en mötesplats där både militära och civila myndigheter samt organisationer och företag har en viktig roll.

Som besökare kommer du att erbjudas prova-på-aktiviteter, ett program för att ta del av aktörers samverkan i gemensamma uppdrag och även hitta tillfällen för samtal och möjligheter att engagera dig.